Την έγκρισή της για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του νέου 7ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου έδωσε η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το ομόλογο, θα είναι 3.000.000 τεμαχίων, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το κάθε ένα, ενώ θα έχει σταθερό επιτόκιο 3,375% και ημερομηνία έκδοσης τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

«Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 τεμαχίων Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, επταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,375%, ISIN GR0118017657, εκδόσεως 15.02.2018 και ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000. Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018».

in.gr