Η συνδυαστική χορήγηση του venetoclax με rituximab σε ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία βελτιώνει σημαντικά την επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, σύμφωνα με στοιχεία από τη μελέτη MURANO που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του 59ου Συνεδρίου της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας.

Η MURANO είναι μια διεθνής, πολυκεντρική, ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 που συγκρίνει τον συνδυασμό venetoclax – rituximab, με τον συνδυασμό bendamustine – rituximab για ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ).

Τα αξιολογούμενα από τον ερευνητή αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), πέτυχαν σημαντικά παρατεταμένη διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) με το venetoclax σε συνδυασμό με rituximab [διάμεση PFS, δεν επιτεύχθηκε] σε σύγκριση με bendamustine σε συνδυασμό με rituximab [διάμεση PFS, 17.0 μήνες· λόγος κινδύνου, 0.17· 95% CI, 0.11–0.25· P<0.0001].

Η παρατεταμένη επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) που εκτιμήθηκε στους 24 μήνες, ήταν 84,9% με venetoclax και rituximab έναντι 36,3% με bendamustine και rituximab. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σταθερή βελτίωση της παρατεταμένης διάμεσης επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) σε όλες τις υποομάδες ασθενών που αξιολογήθηκαν στη δοκιμή, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με έλλειψη 17p [λόγος κινδύνου 0.14· 95% CI, 0.06–0.33].

«Βάσει των δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της εν λόγω μελέτης, ο συνδυασμός venetoclax και rituximab έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα νέο σχήμα χωρίς χημειοθεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ). Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στους ασθενείς της μελέτης προκειμένου να συλλέξουμε περαιτέρω δεδομένα και πληροφορίες», εξηγείο Δρ Τζον Σέιμουρ, από το Αντικαρκινικό Κέντρο Peter MacCallum & στο Νοσοκομείο Royal Melbourne στην Αυστραλία και κύριος ερευνητής της μελέτης MURANO.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή εγκριτικών φακέλων στις ρυθμιστικές αρχές, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης MURANO για τον εν λόγω συνδυασμό χωρίς χημειοθεραπεία.

Το venetoclax έχει λάβει έγκριση στην ΕΕ ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας (ΧΛΛ) παρουσία έλλειψης 17p ή μετάλλαξης στο ΤΡ53 σε ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι ή έχουν αποτύχει σε θεραπεία με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα των Β-λεμφοκυττάρων.

Επίσης, για τη θεραπεία της ΧΛΛ απουσία έλλειψης 17p ή μετάλλαξης στο ΤΡ53 σε ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι έχουν αποτύχει τόσο σε ανοσοχημειοθεραπεία, όσο και σε θεραπεία με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα των Β-λεμφοκυττάρων.3 Είναι ένας από του στόματος λαμβανόμενος αναστολέας της πρωτεΐνης BCL-2 που στοχεύει μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη του οργανισμού, η οποία ονομάζεται BCL-2.

Σε ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), η BCL-2 μπορεί να συσσωρευτεί και να αποτρέψει τη φυσική αυτοκαταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Στοχεύει την BCL-2 προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση της διαδικασίας της απόπτωσης. Μέσω της απόπτωσης, ο οργανισμός επιτρέπει στα καρκινικά κύτταρα και στα υγιή κύτταρα να αυτοκαταστρέφονται.

health.in.gr