Σε θέση μάχης βρίσκονται οι πρυτάνεις οι οποίοι πραγματοποιούν αύριο το
πρωί έκτακτη Σύνοδο στην Αθήνα, προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με
την ίδρυση πανεπιστημίου Δυτικής Αττκής το οποίο θα προκύψει από την
ενοποίηση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Οι πρυτάνεις εγείρουν ζητήματα
όπως αυτό της οριζόντιας μετακίνησης καθηγητών ΤΕΙ σε πανεπιστημιακές
θέσεις χωρίς κρίση, και επισημαίνουν ότι με την ίδρυση του νέου
πανεπιστημίου, εξαφανίζονται από την Αττική τα δύο τεχνολογικά ιδρύματα .

Με δηλώσεις τους στο in.gr ο προεδρεύων της Συνόδου, πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Περικλής Μήτκας και ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μανώλης Γιακουμάκης, τοποθετούνται σχετικά με το σχέδιο νόμου για την ίδρυση πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, εκφράζοντας τις αντιρρήσεις και τις επιφυλάξεις τους για το εν λόγω εγχείρημα.

«Η ίδρυση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι ένα σοβαρό εγχείρημα και θα έχει σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο στα δύο ΤΕΙ που ενοποιούνται αλλά και στα ιδρύματα όλης της χώρας», αναφέρει ο κ. Μήτκας για να προσθέσει. «Γίνεται μία προσπάθεια αλλαγής του χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Θεωρούμε ότι θα έπρεπε να έχει συζητηθεί και με τα πανεπιστήμια το θέμα. Η σκοπιμότητα αυτής της αλλαγής δεν έχει καταγραφεί. Με αυτή την αλλαγή, ολόκληρη η Αττική δεν θα έχει κανένα ΤΕΙ».
Για το ζήτημα των καθηγητών ΤΕΙ, υποστηρίζει ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα, η οριζόντια μετακίνηση τους σε πανεπιστημιακές θέσεις χωρίς κρίση. «Ένας καθηγητής για να φτάσει στην πρώτη βαθμίδα περνάει πολλές και αυστηρές κρίσεις. Το προσωπικό των ΤΕΙ, έχει προσληφθεί και εξελιχθεί με άλλα κριτήρια», τονίζει. Ο κ. Μήτκας εμφανίζεται σκεπτικός και για το γεγονός ότι οι σπουδαστές που φοιτούν στα δύο αυτά ιδρύματα, θα μπορούν με κάποιες διαδικασίες να λάβουν πτυχίο πανεπιστημίου.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Μανώλης Γιακουμάκης, αναφέρει ότι το ζήτημα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας είναι ότι «ιδρύεται ένα ακόμη πανεπιστήμιο στην Αττική και εξαφανίζονται δύο τεχνολογικά ιδρύματα». Το ερώτημα, σύμφωνα με τον κ. Γιακουμάκη, είναι αν είναι σκόπιμο να γίνουν αυτά.
Αναφορικά με τους καθηγητές των δύο ΤΕΙ, υποστηρίζει ότι μπορούν να γίνουν πανεπιστημιακοί μετά από μία διαδικασία αξιολόγησης ακαδημαϊκών κριτηρίων και όχι με απονομή τίτλων και χωρίς καμία κρίση. «Αν δεν σεβαστείς τις ακαδημαϊκές αρχές θα δημιουργηθούν αρνητικές συνέπειες σε όλους», υποστηρίζει.

Το σχέδιο νόμου

Στην αρχική μορφή του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι εντάσσονται αυτομάτως οι καθηγητές των ΤΕΙ σε αντίστοιχες θέσεις πανεπιστημιακών χωρίς κρίση, εκτός από τους πρωτοβάθμιους καθηγητές ΤΕΙ που εντάσσονται πρώτα σε προσωποπαγείς θέσεις και εν συνεχεία θα κριθούν από τριμελή επιτροπή πανεπιστημιακών, μία ανά σχολή, που θα ορίσει ο υπουργός Παιδείας.
Σε κάθε περίπτωση, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ζητούν να υπάρχει αξιολόγηση για όλες τις βαθμίδες των καθηγητών ΤΕΙ.

Σημειώνεται πως αύριο το απόγευμα, λήγει και η δημόσια διαβούλευση στο σχέδιο νόμου για την ίδρυση του πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Ηδη πάντως, οι Πρυτάνεις στην τελευταία Σύνοδο, που έγινε στο Ζάππειο, ζήτησαν από τον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τη θέσπιση επτά Ακαδημαϊκών Κριτηρίων για την Πανεπιστημιοποίηση Τμημάτων ΤΕΙ,. Συγκεκριμένα, υποστήριξαν ότι για να είναι σε θέση ένα Τμήμα ΤΕΙ να κριθεί ώστε να ενταχθεί σε ένα υπάρχον Πανεπιστήμιο, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα ακαδημαϊκά και επιστημονικά κριτήρια:

1. Να προβλέπεται ότι το γνωστικό αντικείμενο του υπό ένταξη Τμήματος ΤΕΙ εμπίπτει στην στρατηγική ανάπτυξης του Πανεπιστημίου υποδοχής.
2. Το γνωστικό του αντικείμενο και το Πρόγραμμα Σπουδών του να αντιστοιχεί με διεθνώς καθιερωμένα πεδία πανεπιστημιακού επιπέδου και να μην είναι υποσύνολο αυτών.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετάβαση του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ σε αντίστοιχες βαθμίδες ΔΕΠ Πανεπιστημίων, αποτελεί η αξιολόγηση τους με τις αντίστοιχες διαδικασίες εκλογής και εξέλιξης που ισχύουν σε αυτά. Μέχρι να λάβει χώρα η ως άνω αξιολόγηση εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχης βαθμίδας στα Πανεπιστήμια υποδοχής, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής ως εκλέκτορες σε εκλεκτορικά και εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε θέσεις διοικητικής ευθύνης.
4. Τα μέλη του Τμήματος ΤΕΙ να έχουν αποδεδειγμένη ερευνητική δραστηριότητα όπως αυτή θα αποδεικνύεται από το δημοσιευμένο έργο και τις ετεροαναναφορές.
5. Να ενταχθεί και να ολοκληρώσει τη διαδικασία πιστοποίησης Προγραμμάτων Προπτυχιακών Σπουδών.
6. Να έχει ερευνητικές υποδομές και εξοπλισμό για την εκπόνηση και βασικής έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο που θεραπεύει.
7. Να έχει αποκτήσει την δυνατότητα οργάνωσης διδακτορικών σπουδών όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 30, παρ. 4 του Ν. 4485/2017.

Μιχάλης Νιβολιανίτης

in.gr