Δημοσιεύτηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ – European Banking Authority) τα υποδείγματα για υποβολή δεδομένων από τις τράπεζες, σχετικά με τις πωλήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στόχος είναι τα υποδείγματα αυτά να αποτελέσουν κοινό πρότυπο πληροφόρησης για την αγορά, σχετικά με τις πωλήσεις ΜΕΑ σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η ευρεία χρήση των υποδειγμάτων αναμένεται να διευρύνει την βάση επενδυτών, να μειώσει τα εμπόδια εισόδου στην αγορά ΜΕΑ, να βελτιώσει την ποιότητα και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων πληροφοριών, να βοηθήσει στην αποτίμηση και να διευκολύνει τη δημιουργία δευτερογενούς αγοράς ΜΕΑ, προστίθεται στην ανακοίνωση. Τα εν λόγω υποδείγματα δεν αποτελούν πίνακες εποπτικής αναφοράς.

Tόσο τα υποδείγματα όσο και τα συνοδευτικά κείμενα βρίσκονται στον δικτυακό τόπο της ΕΑΤ (στην αγγλική γλώσσα), αναφέρει η ΤτΕ.

in.gr