Την πλήρη απογοήτευση των φαρμακευτικών εταιρειών έχουν προκαλέσει οι υπουργικές ανακοινώσεις για τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπης Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA). To Pharma Innovation Forum (PIF) κατηγορεί τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό για κατάρριψη της αρχής της ανεξαρτησίας και υποβάθμιση της ιατρικής κοινότητας. 

Το PIF, που εκπροσωπεί 23 ηγέτιδες εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης (αντιπροσωπεύουν το 60% της ελληνικής φαρμακευτικής αγοράς και την πλειονότητα των εγχώριων επενδύσεων σε διεθνείς κλινικές μελέτες με πάνω από 90 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία), σε σχετική ανακοίνωση υποστηρίζει ότι «το HTA οφείλει να ακολουθεί τις βασικές αρχές της αμεροληψίας, ανεξαρτησίας, διαφάνειας», όπως συμβαίνει και με άλλους αντίστοιχους οργανισμούς στην Ευρώπη».

Αντ’ αυτού οι φαρμακευτικές εταιρείες κατηγορούν τον υπουργό Υγείας ότι «με το να ορίζει τα μέλητ της Επιτροπής HTA και παίρνει τις αποφάσεις, τίθενται σε κίνδυνο τα όρια και οι γραμμές επικοινωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ τα κριτήρια για την κλινική και οικονομική αξιολόγηση παραμένουν σκοπίμως ασαφή».

Το PIF συμπληρώνει ακόμα ότι «όλα ανεξαιρέτως τα φαρμακευτικά προϊόντα διοχετεύονται σε ένα κανάλι που υπόκειται στην στρόφιγγα μιας επιτροπής διαπραγμάτευσης της οποίας τα πέντε μέλη από τα εννέα ορίζονται από τον ίδιο τον υπουργό και της οποίας ο Κανονισμός Λειτουργίας παραμένει ακόμα ένα μυστήριο. Παράλληλα, όχι μόνο τα νέα αλλά όλα τα προϊόντα τίθενται υπό καθεστώς επαναξιολόγησης, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά προβλήματα σε ασθενείς που είναι ήδη υπό θεραπεία».

Επιπλέον κατηγορεί το υπουργείο Υγείας για παραγκωνισμό και υποβάθμιση του ρόλου της ιατρικής κοινότητας ενώ και ο ρόλος των ασθενών και των φορέων τους είναι προσχηματικός, αν όχι ανύπαρκτος.

«Αντί της τοπικής στόχευσης δημιουργείται ένας κακός συνδυασμός εξωτερικών αναφορών και τοπικής αξιολόγησης, χωρίς να γίνεται κανένας λόγος για άρση των υπαρχόντων δυσθεώρητων επιστροφών και εκπτώσεων. Το πεπαλαιωμένο υπάρχει από μέσα και συντηρείται», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. 

Τέλος το Pharma Innovation Forum (PIF) ξεκαθαρίζει ότι «η απόλυτη θέση μας είναι ότι η οποιαδήποτε ένταξη φαρμάκου στην διαδικασία αξιολόγησης προϋποθέτει την κατάργηση του τέλους εισόδου και των εξωτερικών κριτηρίων» και τονίζει ότι το νομοσχέδιο «παρόλο που ευαγγελίζεται ένα θεσμικό χαρακτήρα, κατ’ ουσία τον καταργεί. Παρόλο που οραματίζεται τον εξορθολογισμό κατ’ ουσία καταργεί την κοινή λογική και αναιρεί την διεθνή πρακτική. Συμπερασματικά, η καινοτομία από αξιολογούμενη καθίσταται απειλούμενη και αναζητούμενη».

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr