Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν για πρώτη φορά μια μορφή πνευματικής άσκησης που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εκδήλωσης άνοιας, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν στο επιστημονικό έντυπο Alzheimer & Dementia Translational Research and Clinical Interventions.

Η γνωστική εξάσκηση, που ονομάζεται ταχύτητα επεξεργασίας, φαίνεται να έχει οφέλη έως και δέκα χρόνια μετά το τέλος της υποβολής των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πνευματικής εκγύμανσης, σύμφωνα με τον Δρ Φρεντερικ Ουνβερζαγκτ, καθηγητή Ψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ινδιάνα.

«Η αναλογία των συμμετεχόντων που υποβλήθηκαν στην εκπαίδευση και έπειτα εκδήλωσαν άνοια ήταν σημαντικά μικρότερη από αυτή των ατόμων που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα», αναφέρει ο ερευνητής.

Μάλιστα υπήρχαν μετρήσιμα οφέλη αν και η ποσότητα της εκπαίδευσης ήταν μικρή και εξαπλωμένη: δέκα συνεδρίες της μίας ώρας σε διάστημα έξι εβδομάδων αρχικά και οκτώ ενισχυτικές συνεδρίες έπειτα.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα Προηγμένης Γνωστικής Εκπαίδευσης Ηλικιωμένων ACTIVE συμπεριέλαβε 2.802 ηλικιωμένα άτομα. Οι επιστήμονες, είχαν επιλέξει τα υγιή άτομα άνω των 65 ετών από διάφορες περιοχές των ΗΠΑ και με τυχαία επιλογή τους είχαν εντάξει σε μια από τέσσερις ομάδες παρέμβασης:

  • οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες για εφαρμογή στρατηγικών βελτίωση της μνήμης σχετικά με γεγονότα και δραστηριότητες,
  • οι συμμετέχονες έλαβαν οδηγίες για εφαρμογή στρατηγικών ως προς την επίληση προβλημάτων και σχετικών ζητημάτων,
  • οι συμμετέχοντες έκαναν ασκήσεις ταχύτητας επεξεργασίας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, σχεδιασμένες να αυξήσουν την ποσότητα και την πολυπλοκότητα των πληροφορίων που μπορούσαν να επεξεργαστούν γρήγορα,
  • και μια ομάδα συμμετεχόντων αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου που δεν υποβλήθηκαν σε κανένα πρόγραμμα γνωστικής εκπαίδευσης.

Η αρχική εκπαίδευση διήρκεσε δέκα συνεδρίες της μίας ώρα, σε εύρος πέντε έως έξι εβδομάδων. Μια υποομάδα που συμπλήρωσε τουλάχιστον το 80% του πρώτου σκέλους της μελέτης θεωρήθηκε κατάλληλη για ενισχυτική εκπαίδευση, η οποία αποτελούνταν από τέσσερις συνεδρίες, διάρκεια 60-75 λεπτών σε εύρος 11 και 35 μηνών από την αρχική εκπαίδευση.

Το δείγμα αξιολογήθηκαν αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος και έπειτα από ένα, δύο, τρία, πέντε και δέκα χρόνια.

Μετά την εξαίρεση περιπτώσεων θανάτου και άλλων παραγόντων, 1.220 άτομα είχαν συμπληρώσει την δεκαετή ιατρική παρακολούθηση. Κατά το διάστημα αυτό, 260 συμμετέχοντες εκδήλωσαν άνοια. Ο κίνδυνος εκδήλωσης άνοιας ήταν 29% χαμηλότερος στα άτομα που είχαν κάνει ασκήσεις ταχύτητας επεξεργασίας συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου, στατιστικά σημαντική διαφορά. Επιπλέον, τα οφέλη ήταν εντονότερα για εκείνους που είχαν υποβληθεί και σε ενισχυτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με τον Δρ Ουνβερζαγκτ, κατά τις ασκήσεις ταχύτητας επεξεργασίας των πληροφοριών οι συμμετέχοντες καλούνταν να αναγνωρίσουν αντικείμενα στο κέντρο της οθόνης του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ έπρεπε επίσης να αναγνωρίσου την τοποθεσία που εμφανιζόταν στιγμιαία στην περιφέρεια της οθόνης. Το λογισμικό προσάρμοζε την ταχύτητα και την δυσκολία των ασκήσεων στις επιδόσεις των συμμετεχόντων.

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr