Καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση του μεριδίου της στο ΟΤΕ το 2018, η αναμενόμενη αύξηση των μερισμάτων θα αποτυπωθεί και στην πορεία της μετοχής του οργανισμού εκτιμούν ξένες τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες, θεωρώντας πως η εταιρεία, όπου η γερμανική Deutsche Telekom κατέχει το 40%, παρουσιάζει έναν ισχυρό ισολογισμό, ενώ οι συνεχιζόμενες επενδύσεις (θα κορυφωθούν στα 800 εκατ. ευρώ το 2017) στηρίζουν την ανάπτυξή του και την ηγετική του θέση στην αγορά.

Η NBG Securities προχώρησε σε σύσταση «απόδοση καλύτερη της αγοράς» ( Outperform) με τιμή στόχο τα 13,50 ευρω για την μετοχή του ΟΤΕ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ο οργανισμός αναμένεται να κλείσει την χρήση του 2007 με κύκλο εργασιών 3,84 δις.. ευρω, αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων 1,3 δισ. ευρω και με αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 218 εκατ. ευρω τα οποία το 2018 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 301 εκατ. ευρω.

Σύσταση «αγοράς» με τιμή στόχο τα 12,9 ευρω εξέδωσε για την μετοχή του ΟΤΕ η Deutsche Bank, εκτιμώντας πως η εταιρεία θα κλείσει το 2017 με κύκλο εργασιών 3,88 δισ. ευρω και καθαρά κέρδη 203 εκατ. ευρω. Από την πλευρά της η Eurobank Equities συστήνει «αγορά» για την μετοχή του ΟΤΕ, μειώνοντας την τιμή στόχο στα 12,6 ευρω από 12,9 ευρώ προηγουμένως, καθώς περιόρισε ελαφρώς τις εκτιμήσεις της αναφορά με τις ελεύθερες ταμειακές ροές του Οργανισμού.

Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή το discount ( έκπτωση) έναντι του ευρωπαϊκού κλάδου με το οποίο διαπραγματεύεται η μετοχή του ΟΤΕ παραμένει στο 30%, με το ύψος του μερίσματος πάντως να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το re-rating της μετοχής.

Διατηρεί την σύσταση «αγοράς», μειώνοντας όμως την τιμή στόχο για την μετοχή του ΟΤΕ στα 12,5 ευρω από τα 13,5 ευρω η Bank of America/Merrill Lynch, εκτιμώντας πως η συνέχιση των επενδύσεων στο VDSL αναμένεται να περιορίσει μερικώς τις ταμειακές ροές του οργανισμού. Καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να προχωρήσει στην πώληση του μεριδίου της το 2018, η αναμενόμενη αύξηση των μερισμάτων αναμένεται να αποτυπωθεί και στην πορεία της μετοχής.

Τάσος Μαντικίδης

in.gr