Μία νέα μελέτη υποστηρίζει ότι, παράλληλα με τη γενική ευφυϊα τους οι
άνθρωποι διαθέτουν μια «ευφυϊα του κινδύνου». Αυτή σύμφωνα με τους
επιτήμονες, «αποφασίζει» κατά πόσον είναι πρόθυμο ένα άτομο ή όχι να
υιοθετήσει συμπεριφορές που θα θέσουν σε κίνδυνο όχι μόνο τη ζωή αλλά
και τα «κεκτημένα» του.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Βήματος της Λαλίνας Φαφούτη η ροπή που έχουμε προς το να επιδιδόμαστε σε ρψοκίνδυνες δραστηριότητες ονομάζεται «προτίμηση κινδύνου». Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αποτελεί ένα βασικό συστατικό της ανθρώπινης συμπεριφοράς, επειδή επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων με αποτέλεσμα να έχει συνέπειες – ορισμένες φορές δραματικές – σε πολλές πλευρές της ζωής ενός ατόμου.

Παρ’ όλα αυτά διαφωνούν σε ένα βασικό σημείο: το αν αυτή η προτίμηση κινδύνου είναι κατά κάποιον τρόπο «σταθερή» (και άρα μπορεί να αποτιμηθεί σε κάθε άτομο, όπως συμβαίνει με την ευφυΐα) ή αν αλλάζει ανάλογα με τον κίνδυνο που παρουσιάζεται κάθε φορά.

in.gr