Οι αρχές της Πόλης του Φωτός σχεδιάζουν την καθολική απαγόρευση αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2030, σε μια προσπάθεια να περιορίσουν την ατμοσφαιρική μόλυνση αλλά και στο πλαίσιο του κρατικού σχεδιασμού να απαγορευτεί η κίνηση όλων των οχημάτων που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα έως το 2040 σε όλη την γαλλική επικράτεια.

«Πρόκειται για μια κίνηση που εντάσσεται στην μακροπρόθεσμη στρατηγική για την μείωση των εκπομπών ρύπων που οδηγούν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα οχήματα αποτελούν την κύρια πηγή εκπομπών ρύπων, κατ΄επέκταση σχεδιάζουμε την απαλλαγή μας από τα οχήματα που χρησιμοποιούν κινητήρες εσωτερικής καύσης και ορυκτά καύσιμα έως το 2030», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο Christophe Najdowski υπεύθυνος για τον τομέα των μεταφορών στο δήμο του Παρισιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πλην της καθολικής απαγόρευσης οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης έως το 2030 και για το 2040 στο σύνολο της Γαλλίας, η γαλλική πρωτεύουσα επιχειρεί ήδη να δρομολογήσει την απαγόρευση κίνησης αυτοκινήτων με diesel κινητήρες εντός των ορίων της έως το 2024, χρονιά την οποία θα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

auto.in.gr