Αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης του υπαίθριου εμπορίου με στόχο την αντιμετώπιση στρεβλώσεων που παρατηρούνται στην αγορά προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας στη Βουλή από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εγσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» προβλέπει την αναμόρφωση του πλαισίου λειτουργίας των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων δίνοντας η ευκαιρία , μεταξύ άλλων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού όπως άνεργοι πολύτεκνοι, άτομα απεξαρτημένα από ουσίες αλλά και γονείς παιδιών με αναπηρία, προστάτες μονογονεικών οικογενειών να καταστεί οικονομικά ενεργό λαμβάνοντας άδεια υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων μέσω ενός συστήματος αδειοδότησης το οποίο λαμβάνει υπόψη του κυρίως κοινωνικά κριτήρια. Επιπλέον επιχειρεί να βάλλει τέλος την άναρχη έκδοση αδειών θεσμοθετώντας την ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπορικών δράσεων που ασκούνται στις υπαίθριες αγορές.

Στο σχέδιο νόμου υπάρχει αναλυτική περιγραφή όλων των τύπων αδειών του υπαιθρίου εμπορίου και όλων των μορφών άσκησής του, ενώ προκειμένου για τις άδειες, ενιαιοποιούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης και ανανέωσης, είτε ο αδειούχος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, πλανόδιο ή στάσιμο, είτε στις λαϊκές και κατά συνέπεια και τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την ιδιότητα, ειδικά των παραγωγών.

Σε ό,τι αφορά στη χορήγηση μη παραγωγικών αδειών, τις λεγόμενες επαγγελματικές άδειες, διατηρείται ο κοινωνικός χαρακτήρας και ενισχύεται ακόμη περισσότερο, καθώς η βασική προϋπόθεση της ανεργίας συνδυάζεται πλέον και με εισοδηματικά κριτήρια..

Καινοτομία του νομοσχεδίου αποτελεί διάταξη με την οποία θεσμοθετούνται οι Αγορές των Καταναλωτών. Σκοπός των συγκεκριμένων αγορών είναι η ανάπτυξη καταναλωτικής συνείδησης και αλληλέγγυων δράσεων μεταξύ των πολιτών, μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους σε εθελοντικές δράσεις και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, καθώς επίσης και η δημιουργία ευνοϊκότερων όρων διαβίωσης των μικρών παραγωγών και μεταποιητών, μέσω της πρόσβασις τους σε αλληλέγγυες αγορές προϊόντων.

Σε άλλες διατάξεις του το σχέδιο νόμου προβλέπει και την αναμόρφωση της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας αποσαφηνίζοντας την έννοια της εποπτείας που πρέπει να ασκεί η Πολιτεία ενώ ευθυγραμμίζει μεταξύ άλλων η οικονομική διαχείριση των Επιμελητηρίων να γίνεται με τις υφισταμένες διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και δημοσίων προμηθειών. Τέλος εισάγει το θεσμό των Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων προκείμενου να λειτουργήσει σταδιακά η υπηρεσία μιας στάσης σε όλα τα σταδία ζωής μιας επιχείρησης κυρίως μέσω της αξιοποίησης της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου.

Δήμητρα Σκούφου

in.gr