Οδηγίες για τον τρόπο χορήγησης του εμβολίου Synagis για την ανοσοποίηση των παιδιών από τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), που αποτελεί αιτία σοβαρών λοιμώξεων του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος σε μικρά παιδιά, εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ.

Οι οδηγίες αφορούν τη νέα εμβολιαστική περίοδο που ξεκινά από τον Νοέμβριο και λήγει τον Μάρτιο του 2018 και τα αιτήματα θα γίνονται δεκτά στον οργανισμό από τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα, λοιπόν, με τις νέες οδηγίες συνταγογράφησης/έγκρισης της παλιβιζουμαμπης (κύρια δραστική ουσία του Synagis:

– Η αρχική αίτηση υποβάλλεται από ιατρό νεογνολόγο ή παιδίατρο με συνημμένη τη γνωμάτευση νεογνολόγου ή καρδιολόγου. Αρχικά εγκρίνονται δύο ή τρεις δόσεις (ανάλογα με το βάρος) ενώ για τις επόμενες δόσεις (με την προϋπόθεση ότι αφορούν την περίοδο χορήγησης του φαρμάκου SYNAGIS) όπως και στην περίπτωση που απαιτούνται περισσότερα φιαλίδια λόγω αλλαγής βάρους, απαιτείται εκ νέου αίτημα έγκρισης προς την Επιτροπή.
Το φαρμακείο θα χορηγεί κάθε δόση μετά την παρέλευση 20 ημερών από την ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε ο εμβολιασμός (προηγούμενη δόση).
Το αίτημα θα υποβάλλει ο παιδίατρος με συνημμένες τις σελίδες του βιβλιάριου υγείας του παιδιού στο πεδίο «αρχεία ασφαλισμένου» όπου θα φαίνονται οι ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενες δόσεις και η σελίδα του βιβλιαρίου όπου θα φαίνεται το βάρος του παιδιού.
Στις πολύδυμες κυήσεις απαιτούνται ξεχωριστά αιτήματα (ένα αίτημα για κάθε ΑΜΚΑ). 

– Στις περιπτώσεις συγγενούς καρδιοπάθειας απαιτείται να επισυνάπτονται: πρόσφατο πόρισμα Tripplex καρδιάς και γνωμάτευση  καρδιολόγου, στην οποία θα αναφέρεται ότι πρόκειται για αιμοδυναμικά σημαντική συγγενή καρδιοπάθεια.

Προκειμένου για την εκτέλεση των συνταγών από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, θα προσκομίζονται: α) Ηλεκτρονική συνταγή, β) Φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού με τις αναγραφόμενες
ημερομηνίες που πραγματοποιήθηκαν οι προηγούμενες δόσεις, με σφραγίδα και υπογραφή του ιατρού και επικολλημένοι οι σειριακοί αριθμοί των ταινιών γνησιότητας, μοναδικοί για κάθε συσκευασία του φαρμάκου, γ) Βεβαίωση του παιδίατρου στην οποία θα αναφέρεται το πρόσφατο βάρος του παιδιού καθώς και οι ημερομηνίες στις οποίες του χορηγήθηκαν οι προηγούμενες δόσεις, δ) Απόφαση της Επιτροπής.

Οι ηλεκτρονικές συνταγές δεν επιτρέπεται να είναι επαναλαμβανόμενες ή να αφορούν αγωγή δύο μηνών (δίμηνες).

Σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος, θα γίνονται δεκτά και χειρόγραφα αιτήματα.

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr