Κατά μια βαθμίδα, σε Aa2 από Aa1, υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση του Ηνωμένου Βασιλείου η Moody’s την Παρασκευή.

Ο οίκος ταυτόχρονα μετέβαλε την προοπτική του κρατικού αξιόχρεου της Βρετανίας σε σταθερή (από αρνητική).

Ο οίκος σημειώνει ότι τα δημόσια οικονομικά της Βρετανίας έχουν επιδεινωθεί σημαντικά, με τα σχέδια δημοσιονομικής σύγκλισης της κυβέρνησης να τίθενται εν αμφιβόλω τη στιγμή που το χρέος αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.

Οι δημοσιονομικές πιέσεις αναμένεται να αυξηθούν λόγω και της επιδείνωσης της οικονομικής ισχύος της Βρετανίας που αναμένεται να προκύψει ως αποτέλεσμα του τρόπου αποχώρησής της από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ολοένα και φανερότερες προκλήσεις πολιτικής λόγω της πολυπλοκότητας των διαπραγματεύσεων για το Brexit και των εγχώριων πολιτικών συσχετισμών, προσθέτει.