Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε την Τετάρτη 1,3 δισ. ευρώ από την έκδοση τρίμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου (ΕΓΔ) για να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερη έκδοση.

H απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,91%, αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση νωρίτερα αυτό το μήνα. O συντελεστής κάλυψης διαμορφώθηκε στο 1,36 από 1,41 στην προηγούμενη δημοπρασία στις 6 Σεπτεμβρίου.

Το ποσό περιλαμβάνει μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.

Ως ημερομηνία διακανονισμού της έκδοσης έχει οριστεί η 15η Σεπτεμβρίου.

ΑΠΕ-ΜΠΕ