Πρωτογενή δεδομένα από τη μελέτη CANTOS, δείχνουν ότι η στόχευση της φλεγμονής με το ACZ885 (canakinumab) μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, σε άτομα με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου και φλεγμονώδη αθηροσκλήρυνση.

Τα ευρήματα για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (ESC) και δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα στο The New England Journal of Medicine.

Το ACZ885 (canakinumab) είναι ένα εκλεκτικό, υψηλής συγγένειας, πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει την IL-1β, μία βασική κυτοκίνη στο μονοπάτι της φλεγμονής που είναι γνωστό ότι κατευθύνει τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της φλεγμονώδους αθηροσκλήρωσης. Το ACZ885 δρα μπλοκάροντας τη δράση της IL-1β για μία παρατεταμένη χρονικό περίοδο, αναστέλλοντας με αυτό τον τρόπο τη φλεγμονή που προκαλείται από την υπερπαραγωγή της. Είναι η πρώτη και μοναδική ερευνητική θεραπεία που έχει δείξει ότι η εκλεκτική στόχευση της φλεγμονής μειώνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Η μελέτη φάσης ΙΙΙ CANTOS αξιολογεί τη χορήγηση ανά τρίμηνο ενέσεων ACZ885 (canakinumab) σε άτομα με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου και φλεγμονώδη αθηροσκλήρυνση, όπως μετρήθηκε από τα επίπεδα της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (hsCRP) ≥2mg/L, ενός γνωστού δείκτη φλεγμονής.

Οι συμμετέχοντες στη μελέτη έλαβαν είτε εικονικό φάρμακο είτε μία από τις τρεις δόσεις του ACZ885 σε συνδυασμό με τρέχουσες καθιερωμένες θεραπείες, με το 91% αυτών να λαμβάνει στατίνες για τη μείωση των επιπέδων των λιπιδίων.

Η μελέτη έδειξε ότι το ACZ885 οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση κατά 15% στον κίνδυνο μείζονων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων (MACE), ένα σύνθετο σημείο που αποτελείται από το μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου, το μη θανατηφόρο εγκεφαλικό και τον καρδιαγγειακό θάνατο, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (τιμή p=0,021). Αυτό το όφελος διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης (διάμεση παρακολούθηση 3,7 ετών) και παρέμεινε σταθερό στις σημαντικές προκαθορισμένες βασικές υποομάδες.

Η μελέτη πέτυχε το πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου με τη δόση των 150mg ACZ885. Η δόση των 300mg έδειξε παρόμοιες επιδράσεις και η δόση των 50mg ήταν λιγότερο αποτελεσματική.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης CANTOS είναι εξαιρετικά καθώς έχουμε πλέον σαφή στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, πέραν της μείωσης της χοληστερόλης, η στόχευση της φλεγμονής μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου των ασθενών και ίσως ακόμα και τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα», δήλωσε ο Δρ Πολ Ριντκερ, MD, επικεφαλής ερευνητής της μελέτης CANTOS και Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης Καρδιαγγειακής Νόσου στο νοσοκομείο Brigham and Women’s Hospital.

«Εκ μέρους όλης της ομάδας της μελέτης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ιατρούς και παρόχους υγείας των κέντρων που συμμετείχαν στην κλινική μελέτη και φυσικά τους χιλιάδες ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη σε αυτά τα χρόνια, για το πάθος και την αφοσίωσή τους στην προώθηση της σημαντικής αυτής έρευνας», συμπλήρωσε.

Το επιπλέον θετικό όφελος που παρατηρήθηκε στη μελέτη CANTOS ήταν η μείωση στον αριθμό των ασθενών που έχρηζαν μη προγραμματισμένης επαναγγείωσης λόγω ασταθούς στηθάγχης, ένα από τα συστατικά του κύριου δευτερεύοντος καταληκτικού σημείου MACE τεσσάρων σημείων.

Η θεραπεία με 150mg ACZ885 οδήγησε σε:
– 17% μείωση στο σχετικό κίνδυνο σύνθετου μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιαγγειακού θανάτου και νοσηλείας λόγω ασταθούς στηθάγχης που χρήζει μη προγραμματισμένης επαναγγείωσης (p <0,005)
– 36% μείωση στο σχετικό κίνδυνο νοσηλείας για την ασταθή στηθάγχη που χρήζει μη προγραμματισμένης επαναγγείωσης, ως συστατικό αυτού του σύνθετου καταληκτικού σημείου (p <0,021)
– 32% μείωση στο σχετικό κίνδυνο οποιασδήποτε στεφανιαίας επαναγγείωσης (p <0,001), το οποίο ήταν διερευνητικό καταληκτικό σημείο

Ο χρόνος έως την ολική θνητότητα εκτιμήθηκε επίσης ως δευτερεύον καταληκτικό σημείο στη μελέτη, με τη δόση των 150mg ACZ885 να επιδεικνύει 8% μείωση, η οποία δεν έφτασε σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Το άλλο κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο – η έναρξη του διαβήτη – ήταν ουδέτερο.

Μία υπο-ανάλυση της μελέτης έδειξε ότι το 50% των ασθενών που πέτυχε τιμή hsCRP κάτω από τη διάμεση τιμή στους τρεις μήνες μετά από την πρώτη ένεση εμφάνισε 27% μείωση σχετικού κινδύνου στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο MACE.

Τα συνολικά ποσοστά ανεπιθύμητων συμβάντων (AE), σοβαρών AE και διακοπών λόγω AE ήταν παρόμοια με το εικονικό φάρμακο σε όλες τις δόσεις του ACZ885. Κατά τη μέση διάρκεια παρακολούθησης 3,7 ετών, σοβαρές λοιμώξεις αναφέρθηκαν σε 11,3% έναντι 10,2%, ενώ κακοήθειες αναφέρθηκαν σε 6,4% έναντι 7,1% των συμμετεχόντων (ACZ885 150mg έναντι εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα). Στη δόση των 300 mg, σοβαρές λοιμώξεις αναφέρθηκαν σε 11,7% έναντι 10,2%, ενώ κακοήθειες αναφέρθηκαν στο 6,7% έναντι 7,1% των συμμετεχόντων (ACZ885 300mg έναντι εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα). Θανατηφόρες λοιμώξεις σημειώθηκαν σε περίπου 1 ανά 1.000 ασθενείς υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Αν και σπάνιες, οι θανατηφόρες λοιμώξεις ήταν περισσότερο συχνές στη συνδυασμένη ομάδα του ACZ885 συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Από την άλλη πλευρά, οι θάνατοι από καρκίνο υποδιπλασιάστηκαν με το ACZ885 με αποτέλεσμα να υπάρξει μη σημαντική μείωση στον θάνατο από κάθε αιτία.

health.in.gr