Σε συνέχεια προηγούμενων αναρτήσεων σχετικά με τις εξελίξεις των βασικών οικονομικών μεγεθών στην ελληνική οικονομία (δείτε εδώ τις εκτιμήσεις για το Μάιο του 2017), στο παρόν παρουσιάζουμε τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις για τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας με βάση τις εκτιμήσεις του Ιουνίου του 2017.

Οι οικονομικές προβλέψεις υπόκεινται σε σημαντικές προϋποθέσεις υλοποίησης και δεν αποτελούν περιγραφή του μέλλοντος και ουσιαστικά μας επιτρέπουν να προετοιμαζόμαστε για το μέλλον [1]. Το πρόβλημα είναι ότι εσωτερικοί παράγοντες όπως οι πολιτικές αποφάσεις ή οικονομικές αποφάσεις ή ακόμα και εξωτερικοί παράγοντες μπορούν να ανατρέψουν τις τυχόν θετικές προβλέψεις εάν προκαλέσουν ρήγμα εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία.

Προκειμένου λοιπόν να ποσοτικοποιηθούν τα αποτελέσματα της συμφωνίας της 2ης αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία, έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα μέτρα και τα αντίμετρα που έχουν συμφωνηθεί (για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο τα αντίμετρα λαμβάνονται υπόψη στην ανάλυση πατήστε εδώ).

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις εκτιμήσεις μέχρι το 2022 για βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας.

Πίνακας 1. Εκτιμήσεις βασικών μεγεθών μέχρι το 2022

Αναμένεται επιστροφή στους θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ, με το ρυθμό να αυξάνεται σχεδόν κάθε έτος φτάνοντας το 2022 στο 2,53%.

Η θετική πορεία της οικονομίας αναμένεται να έχει θετικές επιδράσεις στην ελληνική αγορά εργασίας, καθώς η απασχόληση θα αυξάνεται σχεδόν κάθε έτος κατά περίπου 50.000 άτομα, φτάνοντας το 2022 τα 4,44 εκατομμύρια εργαζομένους. Αντίστοιχα, το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειώνεται κάθε έτος, φτάνοντας στο 16,8% το 2022.

Θετική αναμένεται και η εξέλιξη στις επενδύσεις (από 22,83 δις ευρώ το 2017 σε 30,62 δις ευρώ το 2022) και την ιδιωτική κατανάλωση (από 127,79 δις ευρώ το 2017 σε 148,96 δις ευρώ το 2022).

Το πρωτογενές ισοζύγιο αναμένεται να κυμαίνεται σε επίπεδα άνω των στόχων που έχουν τεθεί από το 2019 και έπειτα, ενώ και το 2018 η διαφορά από το στόχο είναι μικρή (0,21% του ΑΕΠ). Πλεονασματικό αναμένεται και το κρατικό ισοζύγιο για όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται μια σχετική βελτίωση από το 2020 έως το 2022, όμως θα παραμείνει ελλειμματικό.

Τέλος, όσον αφορά στο δημόσιο χρέος, η μείωσή του αναμένεται να είναι εμφανής μετά την εφαρμογή των μέτρων της συμφωνίας, δηλαδή μετά το 2019, καθώς αναμένεται να διαμορφωθεί στο 139,78% του ΑΕΠ το 2022, όταν το 2017 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 175,85% του ΑΕΠ.

Η συνολική συνεισφορά του κάθε παράγοντα στη μεγέθυνση του ΑΕΠ, παρουσιάζεται εδώ

Π.Ε. Πετράκης
Καθηγητής ΕΚΠΑ

In Deep Analysis

[1] Συνεπώς αυτές οι προβλέψεις που διαβάζει κάποιος στην ανάλυση αυτή, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κυρίως ως εργαλείο προετοιμασίας για το μέλλον και όχι ως «εικόνα» του μέλλοντος.

Save

in.gr