Πότε το επονομαζόμενο «Δικαίωμα στη Λήθη» δεν πλήττει το δημόσιο συμφέρον να γνωστοποιούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πρόκειται να κρίνει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την άρνηση της Google να αφαιρέσει από τα αποτελέσματα της μηχανής της, παραπομπές σε άρθρα που αφορούσαν τέσσερα πρόσωπα.

  • Με μια απόφαση-σταθμό, τον Μάιο του 2014 το Δικαστήριο έκρινε όμως ότι οι μηχανές αναζήτησης ασκούν έλεγχο στα δεδομένα των χρηστών. Επιπλέον, η ευρωπαϊκή νομοθεσία δίνει στους πολίτες το δικαίωμα να ασκούν έλεγχο στα δεδομένα που τους αφορούν, ειδικά αν δεν είναι δημόσια πρόσωπα. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή συνδέσμων που οδηγούν σε λανθασμένες ή άσχετες προσωπικές πληροφορίες, ακόμα και αν η δημοσίευσή τους ήταν νόμιμη.

Από τότε, η Google έχει δεχτεί 720.000 αιτήματα αφαίρεσης από τα αποτελέσματα και αποδέχτηκε το 43% των αιτημάτων αυτών, σύμφωνα με την έκθεση διαφάνειας που δημοσιεύει.

Τέσσερα πρόσωπα υπέβαλλαν σχετικό αίτημα στην Google και η εταιρεία απέρριψε το αίτημά τους. Στη συνέχεια απευθύνθηκαν στην αρμόδια Αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (τη γαλλική CNIL), όπως προβλέπει ο σχετικός κανονισμός. Η γαλλική Αρχή συμφώνησε με την Google και παρέπεμψε τους αιτούντες στο ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Γαλλίας, Conseil d’Etat, το οποίο ζήτησε τη γνώμη του Δικαστηρίου της Ε.Ε. στο Λουξεμβούργο.

Το Δικαστήριο της Ε.Ε. καλείται τώρα να γνωμοδοτήσει εάν «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα», όπως οι πολιτικές πεποιθήσεις ενός προσώπου ή μια ποινική καταδίκη που δημοσιεύτηκε στον Τύπο, θα πρέπει πάντοτε να υπερέχουν του δημοσίου συμφέροντος.

Το Conseil de’Etat είχε προηγουμένως αναφερθεί στα επίμαχα αιτήματα και είχε αποκαλύψει ότι αφορούν σε ένα βίντεο που αποκάλυπτε τη φύση της σχέσης που συνέδεε τον αιτούμενο της αφαίρεσης της παραπομπής στο βίντεο με ένα πρόσωπο που είχε δημόσιο αξίωμα. Αφορούν επίσης ένα δημοσίευμα για την αυτοκτονία μέλους της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας, στο οποίο αναφέρεται το όνομα του υπευθύνου δημοσίων σχέσεων, και ο οποίος αιτείται την αφαίρεση της παραπομπής καθώς και άρθρα για την εξέλιξη ποινικής υπόθεσης ενός από τους αιτούντες και τέλος, άρθρα για την καταδίκη ενός αιτούνται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.

Το Δικαστήριο δεν έχει ακόμα ορίσει ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης (C-136/17).

  • Ξέρετε ότι… Πάντως, παλαιότερα, ένα χρόνο μετά την θέσπιση του Δικαιώματος στη Λήθη, η Ομάδα του Άρθρου 29 είχε κρίνει επαρκείς τους σχετικούς κανόνες που είχε διαμορφώσει για να διευκολύνει τις εθνικές Αρχές να αποφασίζουν εάν θα αφαιρείται ή όχι από το ευρετήριο της μηχανής αναζήτησης οποιαδήποτε αναφορά στο πρόσωπο που αιτείται την διαγραφή, εξισορροπώντας το δικαίωμα στην λήθη με το δημόσιο συμφέρον.

Reuters,tech.in.gr