Το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης βελτιώνει τον γλυκαιμικό έλεγχο στους ασθενείς με διαβήτη που πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, σύμφωνα με νέα ύπο-ανάλυση δεδομένων από τη μελέτη PARADIGM-HF που παρουσιάστηκε στο Ετήσιο Συνέδριο του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας (ACC), στην Ουάσινγκτον και ταυτόχρονα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο The Lancet Diabetes & Endocrinology.

Συγκεκριμένα, διεξήχθη ανάλυση 3.778 ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης στη δοκιμή PARADIGM-HF οι οποίοι διαγνώστηκαν με διαβήτη ή είχαν επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης≥6,5% κατά την έναρξη, χωρίς αναφερόμενη διάγνωση κατά τον αρχικό έλεγχο (98% των ασθενών που αξιολογήθηκαν είχαν διαβήτη τύπου 2).

Οι ερευνητές συνέκριναν τις επιδράσεις του συμπλόκου σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης  έναντι της εναλαπρίλης στον γλυκαιμικό έλεγχο, μετρώντας τα επίπεδα HbA1c των ασθενών κατά τον αρχικό έλεγχο και τις επισκέψεις παρακολούθησης στο πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος, καθώς και αξιολογώντας την έναρξη της θεραπείας των ασθενών με από του στόματος αντιδιαβητικά φάρμακα ή ινσουλίνη κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Αυτή η ύπο-ανάλυση κατέδειξε ότι το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μείωσε τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης κατά 0,26% κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους παρακολούθησης, σε σύγκριση με τη μείωση ύψους 0,16% που επέφερε η εναλαπρίλη (p=0,0023). Σε διάστημα τριών ετών, τα επίπεδα γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης παρέμειναν σταθερά χαμηλότερα στους ασθενείς που έλαβαν αγωγή με το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης σε σύγκριση με την εναλαπρίλη, με τη συνολική μείωση να ανέρχεται σε 0,14% (95% CI [0,06, 0,23]· p=0,0055). Επιπλέον, 29% λιγότεροι ασθενείς που ακολούθησαν αγωγή με το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης ξεκίνησαν θεραπεία με ινσουλίνη για την επίτευξη γλυκαιμικού ελέγχου (114 (7%) έναντι 153 (10%) ασθενών, HR 0,71, 95% CI, 0,56-0,90· p=0,0052). Αποδείχθηκε ότι το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια ή νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε σύγκριση με την εναλαπρίλη στους ασθενείς με ή χωρίς διαβήτη κατά την έναρξη.

«Ο διαβήτης είναι ένας σημαντικός παράγοντας κινδύνου στην καρδιακή ανεπάρκεια και συνδέεται στενά με την εξέλιξη της νόσου, θέτοντας τους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια σε αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου. Αυτή η ανάλυση υποδηλώνει ότι εκτός από τα αποδεδειγμένα οφέλη για την καρδιακή ανεπάρκεια που αποδείχθηκαν στην PARADIGM-HF, το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης μπορεί επίσης να συμβάλλει στη βελτίωση του γλυκαιμικού ελέγχου στους πάσχοντες από καρδιακή ανεπάρκεια που έχουν και διαβήτη», εξηγεί ο Σκορ Σολομον διευθυντής μη-Επεμβατικής Καρδιολογίας στο Νοσοκομείο Brigham and Women’s, καθηγητής Ιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας.

Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι μια απειλητική για τη ζωή πάθηση, η οποία προσβάλλει πάνω από 60 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Αποτελεί την κύρια αιτία νοσηλείας σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 65 ετών. Περίπου οι μισοί ασθενείς πάσχουν από καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Μειωμένο κλάσμα εξώθησης σημαίνει ότι η καρδιά δεν συστέλλεται με αρκετή δύναμη, οπότε εξωθείται λιγότερο αίμα. Η καρδιακή ανεπάρκεια αποτελεί μείζονα επιβάρυνση για την υγεία και την οικονομία, η οποία επί του παρόντος κοστίζει στην παγκόσμια οικονομία 108 δις δολάρια κάθε χρόνο, τόσο σε άμεσες όσο και σε έμμεσες δαπάνες.

Το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης χορηγείται δύο φορές την ημέρα και μειώνει την πίεση που ασκείται στην ανεπαρκούσα καρδιά. Αυτό το πετυχαίνει ενισχύοντας τα προστατευτικά νευροορμονικά συστήματα (σύστημα νατριουρητικών πεπτιδίων) και αναστέλλοντας ταυτόχρονα τις επιβλαβείς επιδράσεις της υπερ-ενεργοποίησης του συστήματος ρενίνης-αγγειοτασίνης-αλδοστερόνης (RAAS). Άλλα φάρμακα για την καρδιακή ανεπάρκεια αποκλείουν μόνο τις επιβλαβείς επιδράσεις της υπερ-ενεργοποίησης του RAAS. Το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης περιέχει τον αναστολέα της νεπριλυσίνης σακουμπιτρίλη, και τον αποκλειστή υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB) βαλσαρτάνη.

Στην Ευρώπη, το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης ενδείκνυται σε ενήλικες ασθενείς, για τη θεραπεία της συμπτωματικής χρόνιας καρδιακής ανεπάρκειας με μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης ενδείκνυται για τη μείωση του κινδύνου θανάτου από καρδιαγγειακά αίτια και νοσηλείας λόγω καρδιακής ανεπάρκειας σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια (κλάσης II-IV κατά την Καρδιολογική Εταιρεία Νέας Υόρκης [NYHA]) και μειωμένο κλάσμα εξώθησης. Το σύμπλοκο σακουμπιτρίλης/βαλσαρτάνης συνήθως χορηγείται μαζί με άλλες θεραπείες για την καρδιακή ανεπάρκεια, σε αντικατάσταση ενός αναστολέα του ACE ή άλλου αποκλειστή υποδοχέων της αγγειοτασίνης (ARB). Οι εγκεκριμένες ενδείξεις ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με την εκάστοτε χώρα.

health.in.gr