Ποσοστό άνω του 5% κατέχει η BlackRock στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank. H τράπεζα ενημέρωσε πως ο επενδυτικός οίκος κατέχει έμμεσα από 18 Απριλίου δικαιώματα ψήφου, τα οποία αντιστοιχούν σε ισάριθμες κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου, άυλες μετοχές σε ποσοστό άνω του ορίου του 5% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Alpha Bank.

Τα δικαιώματα ψήφου αναλύονται ως εξής:

Μετοχές 79.945.538 (ποσοστό 4,92%), Χρηματοπιστωτικά Μέσα 2.604.525 (0,17%), σύνολο 78.550.063 και ποσοστό 5,09%.

Τα δικαιώματα ψήφου κατέχονται άμεσα από νομικές οντότητες, θυγατρικές της BlackRock.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ