Στο αρχείο του Internet Archive, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που
αρχειοθετεί ιστορικές εκδόσεις λογισμικού και δικτυακών τόπων,
προστέθηκε μια συλλογή λογισμικού για τους υπολογιστές Macintosh του
παρελθόντος, λογισμικού που αναπτύχθηκε είτε από την Apple ή, από τρίτους.

Στη συλλογή
με το λογισμικό που τρέχει σε περιβάλλον εξομοίωσης στον browser,
υπάρχουν οι εκδόσεις 6 και 7 του MacOS, το MacWrite, το MacPaint αλλά και πολλοί
τίτλοι παιχνιδιών, όπως οι Dark Castle, Space Invaders κ.ά.

Συνολικά, έχουν μεταφερθεί με δυνατότητα εκτέλεσης σε περιβάλλον emulation 45 τίτλοι λογισμικού, που έχουν αναπτυχθεί από την Apple, τη Microsoft κ.ά.

Η βιβλιοθήκη Macintosh βρίσκεται στη διεύθυνση https://archive.org/details/softwarelibrary_mac

Επίσης…

tech.in.gr