Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ενέκρινε τη διεύρυνση της ένδειξης της εμπαγλιφλοζίνης προκείμενου να συμπεριλάβει τα αποτελέσματα της μείωσης του θανάτου καρδιαγγειακής αιτιολογίας από τη μελέτη EMPA-REG OUTCOME®.

Η εμπαγλιφλοζίνη ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ανεπαρκή έλεγχο του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2 (ΣΔτ2) σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση. Οι εγκεκριμένες πληροφορίες του προϊόντος περιλαμβάνουν τώρα δεδομένα σχετικά με τη μείωση του κινδύνου θανάτου καρδιαγγειακής αιτιολογίας σε ασθενείς με ΣΔτ2 και εγκατεστημένη καρδιαγγειακή νόσο, επιπλέον των δεδομένων σχετικά με τη βελτίωση του ελέγχου του σακχάρου του αίματος.

Η εμπαγλιφλοζίνη είναι το μόνο από του στόματος χορηγούμενο αντιδιαβητικό φάρμακο, μέχρι σήμερα, το οποίο έχει αποδείξει ότι μειώνει τον κίνδυνο για καρδιαγγειακό θάνατο σε κλινική μελέτη καρδιαγγειακών εκβάσεων.

Η νέα διευρυμένη ένδειξη περιλαμβάνει πλέον τα αποτελέσματα της μελέτης EMPA-REG OUTCOME®, η οποία έδειξε ότι η εμπαγλιφλοζίνη μείωσε τον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου κατά 38%, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, σε ασθενείς με ΣΔτ2 και επιβεβαιωμένη ΚΑ νόσο, προστιθέμενο στην καθιερωμένη αγωγή.

Στη μελέτη αυτή, φάνηκε επίσης ότι η εμπαγλιφλοζίνη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο του σύνθετου πρωτεύοντος καταληκτικού σημείου (θάνατος από καρδιαγγειακή αιτιολογία, μη θανατηφόρο έμφραγμα του μυοκαρδίου ή μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) κατά 14% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, προστιθέμενο στην καθιερωμένη αγωγή σε ενήλικες ασθενείς με ΣΔτ2 και επιβεβαιωμένη καρδιαγγειακή νόσο. Δεν υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά στον κίνδυνο μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και στον κίνδυνο για μη θανατηφόρο αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο.

health.in.gr