Αν και η αντισύλληψη συνιστά βασικό παράγοντα του οικογενειακού προγραμματισμού, στην Ελλάδα η ενημέρωση είναι ελλιπής. Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η ιστοσελίδα www.prosexo.gr, που δημιούργησε η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας, που είναι ο επίσημος φορέας ενημέρωσης σε θέματα αντισύλληψης στη χώρα και αποτελεί τμήμα της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ στο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο.

Το prosexo.gr, έχει σαν στόχο να ευαισθητοποιήσει και ενημερώσει το σύνολο της κοινωνίας σε θέματα αντισύλληψης και αναπαραγωγικής υγείας και να δώσει τη δυνατότητα σωστής και ολοκληρωμένης πληροφόρησης στο συγκεκριμένο θέμα.

Περιλαμβάνει όλες τις πρόσφατες εξελίξεις σε θέματα και μεθόδους αντισύλληψης, προκειμένου να διευκολύνει τους νέους να γνωρίσουν τις επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους και να αποφασίσουν εκείνοι τι ακριβώς ταιριάζει στον τρόπο ζωής τους.

Οι επισκέπτες του site μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες για όλες τις αντισυλληπτικές μεθόδους που υπάρχουν σήμερα και τα πλεονεκτήματα που παρέχουν, τις νέες τάσεις και τα ευρήματα της επιστημονικής κοινότητας ενώ παράλληλα έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει απαντήσεις σε ερωτήματα που τον/την απασχολούν για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα prosexo.gr για έγκυρη και άμεση ενημέρωση για ένα θέμα που αφορά κάθε οικογένεια, κάθε νέο και νέα και, γενικότερα, το σύνολο της κοινωνίας.

health.in.gr