«Η Microsoft θα πρέπει να αποσαφηνίσει ποια προσωπικά δεδομένων των χρηστών των Windows 10 υπόκεινται σε επεξεργασία και για ποιους σκοπούς. Χωρίς αυτή την πληροφορία, η συναίνεσή τους δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι δόθηκε μετά από την ενημέρωσή τους, και έτσι, δεν μπορεί να είναι έγκυρη ώστε να προχωρήσει η επεξεργασία», έκρινε το σώμα της Ομάδας Εργασίας των 28 κρατών μελών της Ε.Ε. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Ευρωπαίων στις 20 Φεβρουαρίου.

Παρά τις τροποποιήσεις κατά την εγκατάσταση της νεότερης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος της Microsoft, το Σώμα διατηρεί τις επιφυλάξεις που έχει εκφράσει το ευρωπαϊκό όργανο, τη στιγμή που οι εθνικές Αρχές μπορούν και κάποιες (όπως η Γαλλία) έχουν ήδη στραφεί κατά των προεπιλογών στα Windows 10.

  • H γαλλική Αρχή αναφέρει μεταξύ άλλων στις ενστάσεις της ότι η Microsoft δεν ζητάει από τους χρήστες κατά την εγκατάσταση των Windows 10 την συναίνεσή τους για την απόδοση ενός μοναδικού αναγνωριστικού (advertising ID). Το ID αυτό ενεργοποιείται εκ προοιμίου κατά την εγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος και επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας του χρήστη στο WWW, ώστε να προβάλλονται σχετικές διαφημίσεις. Ακόμα, οι χρήστες των Windows 10 δεν ενημερώνονται -και δεν έχουν την επιλογή να αρνηθούν- διαφημιστικά cookies στο σύστημά τους.

Η Ομάδα Εργασίας του Άρθρου 29 που βαρύνεται με το έργο αναγνώρισε την πρόθεση της αμερικανικής εταιρείας λογισμικού να συνεργαστεί μαζί της ώστε να μην υπάρχουν πλέον οι ανησυχίες αυτές.

Κατά την εγκατάσταση των Windows 10, η Microsoft πρόσθεσε πέντε νέες επιλογές που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, παραμένει ασαφές σε ποιο βαθμό οι χρήστες θα ενημερώνονται για τα συγκεκριμένα προσωπικά τους στοιχεία που συλλέγονται. Η Microsoft εκμεταλλεύεται τέτοια στοιχεία για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, δηλαδή για διαφημιστικούς σκοπούς, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομάδας.

Reuters,tech.in.gr