Ο Δήμος Αμαρουσίου σε συνεργασία με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων υλοποιεί το καινοτόμο πρόγραμμα «Μέθοδος Αναγνωστικής Επάρκειας RADAR» για τους μαθητές της Γ’ έως τη ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο ανάπτυξης μηχανισμών πρόληψης για θέματα που αφορούν στην υγεία των πολιτών, την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση και γενικά για την Προαγωγή Υγείας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις 15 έως 16 Δεκεμβρίου 2016 από τις 14.00 – 21.00 και το Σάββατο 17 Δεκεμβρίου από 10.00 – 14.00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αμαρουσίου (Β. Σοφίας 9). Η εξέταση θα γίνει κατόπιν δήλωσης συμμετοχής. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 213-2038294.

Η μέθοδος RADAR, που αναπτύχθηκε από τον Δρ Ιωάννη Μ. Ασλανίδη, Χειρουργό Οφθαλμίατρο, επίκουρο καθηγητή στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιο Weil – Cornell της Νέας Υόρκης,
έχει ως στόχο να διαγνώσει έγκαιρα και με αντικειμενικά ποσοτικά κριτήρια τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί.

Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Μέθοδος Αναγνωστικής Επάρκειας RADAR» θα κληθούν να διαβάσουν δύο κείμενα και οι ειδικοί θα καταγράψουν μέσω ειδικού software και hardware το «οπτικό μονοπάτι», δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο διαβάζει ένα κείμενο το παιδί. Στη συνέχεια μέσω στατιστικής ανάλυσης, με τη βοήθεια αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό, θα δουν με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο το υπό εξέταση παιδί επεξεργάζεται το γραπτό λόγο και έτσι θα έχουν μια αποτίμηση της ευχέρειας ή της δυσκολίας που μπορεί να υπάρχει σε αυτό τον τομέα.

Η διαδικασία είναι γρήγορη (δεν υπερβαίνει τα 10-15 λεπτά), εύκολη, μη παρεμβατική (δεν απαιτείται κανενός είδους εξοπλισμός για τους μαθητές) και απόλυτα ασφαλής αφού το μόνο που χρειάζεται είναι το παιδί να διαβάσει το κείμενο από την οθόνη του υπολογιστή. Μόλις τελειώσει η ανάγνωση, ο μαθητής θα απαντήσει σε ερωτήσεις με βάση το κείμενο που διάβασε.

Η μέθοδος RADAR βοηθάει να κατανοηθούν καλύτερα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανάγνωσης στην ελληνική γλώσσα και να αναγνωριστούν προβλήματα, όπως η δυσλεξία. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν ή να τροποποιήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της γνωσιακής τους ικανότητας.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι εθελοντική και οι μαθητές διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν για οποιονδήποτε λόγο την εξέταση χωρίς να είναι υποχρεωμένοι να δώσουν εξηγήσεις στον εξεταστή. Τα δεδομένα της αξιολόγησης είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο από τα μέλη της ερευνητικής ομάδας.

health.in.gr