Το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών διαθέτει την τρέχουσα περίοδο 9 προγράμματα επιμόρφωσης στα ναυτιλιακά επιχειρώντας να καλύψει εκπαιδευτικές ανάγκες στελεχών που απασχολούνται ή ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στη Ναυτιλία, έναν από τους πλέον σημαντικούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας μας. 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν αναπτυχθεί στον τομέα αυτό σχετίζονται με αντικείμενα και διεργασίες όπως η διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, οι επιθεωρήσεις πλοίων, οι πληροφορικές εφαρμογές που απαντώνται σε μια ναυτιλιακή εταιρεία, τα βασικά ζητήματα που αφορούν την Εμπορική Ναυτιλία, οι τρόποι χρηματοδότησης των πλοίων, τα ναυτιλιακά logistics και οι προμήθειες ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Τα μαθήματα ξεκινάνε στις 23/1/2017 και στις 20/2/2017 και οι ενδιαφερόμενοι που θα υποβάλλουν την αίτησή τους μέχρι και τις 14/12 θα έχουν έκπτωση 10% στα δίδακτρα λόγω έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry). Επιπλέον, υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για Πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), Ανέργους (30%), Κατόχους Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων (30%), εργαζόμενους σε ναυτιλιακές εταιρείες (15%) κ.α.

Η διδασκαλία των προγραμμάτων πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου και η επιτυχής ολοκλήρωσή τους οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Για να ενημερωθείτε για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα στον τομέα των Ναυτιλιακών επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα
 

Εξ αποστάσεως προγράμματα στα Ναυτιλιακά

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2103689354 & 2103689381 ή στο email: [email protected]

Ξένη δημοσίευση