Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Πληροφορικής (5 έως 11 Δεκεμβρίου 2016), το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφορικής «HePIS», σε συνεργασία με τη Microsoft Ελλάς υλοποιούν το Δεκέμβριο 2016 και τον Ιανουάριο 2017 προγράμματα εκπαίδευσης διάρκειας 20 ωρών για 160 υποψήφιους που θέλουν να μάθουν να φτιάχνουν δικτυακούς τόπους με HTML και CSS.

Tα προγράμματα εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθούν σε κέντρα εκπαίδευσης σε Αθήνα (κέντρο και Γλυφάδα), Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

Η καταληκτική ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών για τα προγράμματα με έναρξη τον Δεκέμβριο είναι η Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και η αντίστοιχη ημερομηνία δήλωσης συμμετοχών για τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαίδευσης με έναρξη τον Ιανουάριο, η Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016. Προτεραιότητα δίνεται σε νέους ανέργους έως 28 ετών. Μετά το πέρας των σεμιναρίων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

tech.in.gr