Αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2017 και του ορίου clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα προβλέπεται μεταξύ άλλων στο κείμενο συμφωνίας που θα υπογράψουν οι εκπρόσωποι των δανειστών με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο πλευρών, χθες Κυριακή, επιβεβαιώθηκε η συμφωνία στις βασικές κατευθύνσεις των μεταρρυθμίσεων του τομέα της Υγείας με στόχο την καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική φροντίδα των πολιτών.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας δεσμεύτηκε ότι θα λάβει όλα τα αναγκαία διαρθρωτικά μέτρα για:
– τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών,
– τον έλεγχο της ζήτησης φαρμάκων, εξετάσεων και θεραπευτικών πράξεων μέσω της ενσωμάτωσης πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης,
– την ενίσχυση της ικανότητας του δημοσίου τομέα να καλύπτει υγειονομικές ανάγκες και τη συμπληρωματική συνδρομή των ιδιωτών παρόχων,
– την κεντρικοποίηση των προμηθειών των δημόσιων νοσοκομείων,
– τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας με βάση τις κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας,
– καθώς και τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω μηχανισμού HTA, κριτηρίων εισόδου στη θετική λίστα των καινοτόμων φαρμάκων, διαπραγμάτευσης τιμών και αυξημένης διείσδυσης των γενοσήμων.

Τέλος, επιβεβαιώθηκαν τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση αυτών των μέτρων και τις επόμενες μέρες αναμένονται οι τελικές διατυπώσεις του κειμένου συμφωνίας, στο οποίο θα περιλαμβάνεται ή αύξηση -σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη- του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για το 2017 και του ορίου clawback για τα νοσοκομειακά φάρμακα.

health.in.gr