Το Ε-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα παρακολούθησης του Προγράμματος Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στo εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Port State Control».

Η ναυτιλία από τη φύση της αποτελεί μία διεθνή δραστηριότητα, η οποία αφορά τη μεταφορά διά θαλάσσης ανθρώπων, πρώτων υλών και προϊόντων. Αποτελεί ίσως την πιο εκτεταμένη βιομηχανία, αφού ποσοστό 85% του παγκόσμιου εμπορίου διεξάγεται με πλοία. Είναι λοιπόν ιδιαιτέρως σημαντική η γνώση των βασικών δομών που διέπουν την λειτουργία της ναυτιλίας, με στόχο την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του περιβάλλοντος. 

Η ναυτιλία ως διεθνής δραστηριότητα απαιτεί διεθνώς αναγνωρισμένους κανόνες και ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Για την επίτευξη των παραπάνω δημιουργήθηκε ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) που είναι αρμόδιος για την δημιουργία διεθνών συμβάσεων, η τήρηση των οποίων είναι ευθύνη της κάθε σημαίας (κράτους) του πλοίου. Η σημαία προσδιορίζει την εθνικότητα του πλοίου και καθορίζει το δίκαιο που θα διέπει το πλοίο και το πλήρωμα. Εξουσιοδοτεί Οργανισμούς (Νηογνώμονες) να επιθεωρούν τα πλοία της με βάση τους κανονισμούς της και να εκδίδουν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας.

Μετά από πολλά θαλάσσια ατυχήματα σε όλο τον κόσμο αποδείχθηκε ότι αρκετά κράτη είτε είναι απρόθυμα είτε δεν έχουν την υποδομή να τηρήσουν τις διεθνείς συμβάσεις, με αποτέλεσμα να θεωρηθεί αναγκαία από πολλά κράτη η διενέργεια πρόσθετων επιθεωρήσεων στα πλοία που καταφθάνουν στα λιμάνια τους τα οποία φέρουν διαφορετική σημαία από το κράτος αυτό. Οι επιθεωρήσεις αυτές ονομάζονται Επιθεωρήσεις Αρχών κράτους λιμένα (Port State Control).

Ο σκοπός αυτών των επιθεωρήσεων είναι να εξακριβωθεί η απαιτούμενη ικανότητα του πλοιάρχου και του πληρώματος, όπως επίσης και η κατάσταση / εξοπλισμός του πλοίου με βάση τις διεθνείς συμβάσεις οι οποίες διέπουν την ασφαλή ναυσιπλοΐα, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο εντοπισμός σοβαρών παραβάσεων κατά την επιθεώρηση PSC καταλήγει στην κράτηση του πλοίου, είτε μεταφέρει φορτίο είτε όχι. Άμεσα ειδοποιούνται η Σημαία του πλοίου, ο Νηογνώμονας που το παρακολουθεί όπως επίσης και η πλοιοκτήτρια εταιρεία. Η δράση των τριών αυτών μελών που είναι συνδεδεμένα με το πλοίο, πρέπει να είναι άμεση και αποδοτική ώστε το πλοίο να αποδεσμευτεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα και με το μικρότερο κόστος. Από τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων κρίνεται η φήμη και το επίπεδο των μελών.

Η γνώση των βασικών παραμέτρων σχετικά με το Port State Control αποτελεί παράγοντα που αφορά το σύνολο του προσωπικού μιας ναυτιλιακής εταιρείας. Με δεδομένο ότι στο σύγχρονο ανταγωνιστικό ναυτιλιακό περιβάλλον, η ζημία που μπορεί να επέλθει από την κράτηση του πλοίου είναι πολύ υψηλή, το θέμα αφορά όλα τα τεχνικά, διοικητικά και οικονομικά τμήματα μιας ναυτιλιακής εταιρείας, καθώς και όλους τους εμπλεκόμενους συνεργάτες, όπως ναυλωτές, ασφαλιστές, Νηογνώμονες και τις κρατικές αρχές της σημαίας του πλοίου.

Στο συγκεκριμένο μάθημα θα κατανοήσουμε για ποιον λόγο και με ποιον τρόπο  επηρεάζει το PSC την ναυτιλία, θα μελετήσουμε τον τρόπο λειτουργίας του, τους τομείς που επιθεωρούνται σε ένα πλοίο όπως και τις διαδικασίες που πραγματοποιούνται πριν και μετά την επιθεώρηση με στόχο την αποφυγή παρατηρήσεων ή και κράτησης του πλοίου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος που έχει διάρκεια 3 μήνες οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα απονέμει πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET) ενώ οι απόφοιτοι μαζί με το Πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Κωνσταντίνος Κώστας, Assist. Professor, Dept. of Mechanical Engineering School of Engineering, Nazarbayev University,  ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

To E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών στηρίζει όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα αυτή την περίοδο προσφέροντας 10% έκπτωση στα δίδακτρα των προγραμμάτων για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 14/12/2016. Επιπλέον, εφαρμόζονται ειδικές εκπτώσεις για ανέργους (30%), πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων (30%), κ.α.

Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία  στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : [email protected]

Ξένη δημοσίευση