Το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του ΕΚΠΑ λειτουργεί από το 2001 παρέχοντας προγράμματα επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης που διασυνδέουν τη θεωρητική και ακαδημαϊκή με την πρακτική και εφαρμοσμένη γνώση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία. Όλα τα νέα προγράμματα που αναπτύσσονται, σχεδιάζονται με γνώμονα τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ζητούνται στην αγορά εργασίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού και ανταγωνιστικού επαγγελματικού προφίλ.

Στη διάρκεια των 16 ετών λειτουργίας του, το E-Learning του ΕΚΠΑ έχει δεχτεί συνολικά περισσότερες από 75.000 αιτήσεις συμμετοχής, ενώ στα προγράμματα έχουν συμμετάσχει περί τα 45.000 άτομα. Παράλληλα, έχει υλοποιηθεί πλήθος προγραμμάτων εταιρικής κατάρτισης, αλλά και προγράμματα που υλοποιούνται σε συνεργασία με τρίτους φορείς και Επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/AΤΕΙ και αποφοίτους Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία αναλόγως των απαιτήσεων του κάθε προγράμματος.

Την τρέχουσα χρονική περίοδο είναι διαθέσιμα πάνω από 200  e-learning προγράμματα σε ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών κατευθύνσεων όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικά, Γεωπολιτική, Χρηματοοικονομικά, Επιχειρηματικότητα, Business Analytics, Λογιστική, Ναυτιλιακά, Marketing, Δημόσιες Σχέσεις, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τουριστικά, Πληροφορική-Web Design, Περιβάλλον, Πολιτισμός, Φιλοσοφία, Δημιουργική Γραφή, Προσωπικές Ικανότητες, Υγεία, Νοσηλευτική, Ψυχολογία – ΨυχιατρικήΔιατροφή, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή κ.α.

Τα προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά εξ’ αποστάσεως μέσω Διαδικτύου προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή των προγραμμάτων Επαγγελματικής Επιμόρφωσης και Κατάρτισης οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης ή Eπιμόρφωσης.

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι των e-learning προγραμμάτων είναι μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 100 μέλη ΔΕΠ του ΕΚΠΑ συμμετέχουν ενεργά ως Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι στα προγράμματα.

Η επιτυχής ολοκλήρωσή των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Σε όλα τα Προγράμματα απονέμονται βαθμοί ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training), ενώ οι απόφοιτοι, μαζί με το πιστοποιητικό λαμβάνουν και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass. Η χρήση των πιστωτικών βαθμών ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ προγραμμάτων από διαφορετικά εκπαιδευτικά κέντρα.

Έκπτωση 10% στα δίδακτρα για αιτήσεις έως 5/4/2017 (early entry)

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ. Επιπλέον, ισχύει ειδική τιμολογιακή πολιτική για κοινωνικές ομάδες που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση, όπως άνεργοι, πολύτεκνοι, ΑΜΕΑ, νέοι έως 30 ετών κάτοχοι της ευρωπαϊκής κάρτας νέων κ.ά.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22/5/2017 – Έναρξη Μαθημάτων: 29/5/2017

 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Site: https://elearn.elke.uoa.gr
E-mail: [email protected]
Τηλ.: 2103689354, 2103689381
Fax: 2103689352

Διαθέσιμα Προγράμματα

Πατήστε εδώ για να δείτε όλα τα διαθέσιμα  e-learning προγράμματα

Ξένη δημοσίευση