Αφού ολοκληρώθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2016, η δημόσια διαβούλευση για τον κανονισμό που θα ρυθμίζει την εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring στο δίκτυο πρόσβασης, η Vodafone δίνει στη δημοσιότητα τις επιφυλάξεις που διατηρεί και υποδεικνύει σημεία στα οποία «θα μπορούσε να βελτιωθεί» το σχέδιο της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, της ΕΕΤΤ. Μεταξύ άλλων, η Vodafone ζητά την προσωρινή αναστολή του roll out της υπηρεσίας VDSL vectoring του ΟΤΕ, μέχρι να τεθεί σε ισχύ ο σχετικός κανονισμός.

Σημειώνεται πως ο ΟΤΕ εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση, και στην Ελλάδα από τα τέλη Ιανουαρίου 2013, τα εργαστήρια Νέων Τεχνολογιών του ΟΤΕ αναλαμβάνουν την αξιολόγηση και τις δοκιμές της νέας ευρυζωνικής τεχνολογίας Vectoring για λογαριασμό ολόκληρου του Ομίλου Deutsche Telekom. Είναι γενικά παραδεκτό πως η τεχνολογία vectoring μπορεί να επιτρέψει ακόμα και τον διπλασιασμό της ταχύτητας του VDSL φτάνοντας έως τα 100Mbps download και τα 40Mbps upload, εξουδετερώνοντας τον «θόρυβο» στα καλώδια χαλκού.

Όπως μας έχει εξηγήσει στο παρελθόν ο ΟΤΕ, το vectoring παρομοιάζεται με την τεχνολογία μείωσης του θορύβου στα ακουστικά αφού αναλαμβάνει να μειώσει τον «θόρυβο» στη διακίνηση δεδομένων σε καλώδια χαλκού και παρατείνει έτσι τη ζωή των διαδεδομένων δικτύων χαλκού. Ο χαλκός παραμένει το μέσο που ενώνει τα νοικοκυριά με τις υπαίθριες καμπίνες τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (ΚΑΦΑΟ) και τα δίκτυα οπτικών ινών των εταιρειών επικοινωνιών. Η αντικατάσταση του χαλκού με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι και μέσα σε αυτό, αυξάνει το κόστος και δεν αποτελεί συχνά επιλογή των παρόχων, υποστηρίζει ο ΟΤΕ. Είναι γεγονός ότι το vectoring μπορεί να επιτρέψει την μετάδοση δεδομένων με ταχύτητες διπλάσιες από αυτές που επιτυγχάνει σήμερα η τεχνολογία VDSL2 (100Μbit/s download, 40Mbit/s upload).

Οπτική ίνα μέχρι το σπίτι ή το κτίριο, όχι μέχρι την καμπίνα

Ωστόσο, η Vodafone εμφανίζεται έτοιμη να επενδύσει στην ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι και μέχρι το κτίριο (για τις επιχειρήσεις), παρά το γεγονός ότι το κόστος είναι σημαντικά υψηλότερο. Αν η οπτική ίνα φτάσει μόνο μέχρι την καμπίνα, η ανάπτυξη δικτύου με οπτική ίνα έως την υπαίθρια καμπίνα (FTTC) με
τεχνολογία vectoring συνήθως κοστίζει λιγότερο από το 1/3 του
αντίστοιχης ανάπτυξης δικτύου με ίνα έως το σπίτι – fibre to the home
(FTTH), επισημαίνει η Vodafone.

«Οι ταχύτητες του VDSL vectoring αφορούν όσους απέχουν 600 μέτρα από την καμπίνα»

Η Vodafone αναγνωρίζει πως, το vectoring, ως λογισμικό για την «ακύρωση θορύβου», μπορεί να αυξήσει τις ταχύτητες στο δίκτυο χαλκού σε κοντινές αποστάσεις, αν και μικρότερες όμως από 600 μέτρα,  σε 50-100 MB ανά δευτερόλεπτο. Θυμίζει δε πως, πρόκειται για μία τεχνολογία η οποία κρίνεται από την ίδια την ΕΕ ως «μεταβατική και ανεπαρκής» για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές ανάγκες για υψηλές ταχύτητες.

Σημειώνει δε, πως «το μεγάλο τεχνολογικό μειονέκτημα» της τεχνολογίας vectoring είναι ότι επιτρέπει μόνο σε έναν πάροχο να εγκαταστήσει εξοπλισμό στην καμπίνα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα δημιουργούνταν έντονες παρεμβολές που θα μείωναν την ταχύτητα του δικτύου. Έτσι, το Vectoring δεν μπορεί να λειτουργήσει με την αποδεσμοποίηση του τοπικού υποβρόχου (sub-loop unbundling), δηλαδή με το γνώριμο μοντέλο της αγοράς σήμερα. Το vectoring είναι από την φύση του μια λύση αντι-ανταγωνιστική.

Τέλος, επισημαίνει πως οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη έχουν αναδείξει αυτό το δεδομένο, οι αποφάσεις των οποίων έχουν αναδείξει τη σημασία της διασφάλισης του ανταγωνισμού και της επένδυσης σε τεχνολογίες που είναι ανταγωνιστικές και αντέχουν στο μέλλον.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ αναφερόμενος στο διορισμό του νέου προέδρου της ΕΕΤΤ ενώπιον των μετόχων του ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Ελπίζουμε σε μία καλή συνεργασία γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε πολλές εκκρεμότητες με την Αρχή. Από το νέο κοστολογικό μέχρι την έγκριση νέων προγραμμάτων που θέλουμε να διαθέσουμε στους πελάτες μας. Το σημαντικότερο όμως είναι το θέμα της έγκρισης του vectoring που μας καθυστερεί από το να δώσουμε ταχύτητες έως 100 Μbps στους πελάτες μας αλλά και τους ανταγωνιστές μας».

Άλλο ο ΟΤΕ, άλλο οι υπόλοιποι

Η Vodafone αναγνωρίζει ως θετικά κάποια σημεία του κανονισμού της ΕΕΤΤ και κυρίως ότι αναγνωρίζει και αντιμετωπίζει το γεγονός ότι ο ΟΤΕ και οι υπόλοιποι πάροχοι ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία.

Έτσι, η ΕΕΤΤ θεσπίζει σχετικά διαφοροποιημένες υποχρεώσεις κάλυψης -κατ’ αρχήν για τον πρώτο κύκλο ανάθεσης περιοχών, όχι όμως στο διηνεκές. Όπως υποστηρίζει η Vodafone, τυχόν απόλυτη συμμετρία θα δημιουργούσε απολύτως δυσμενείς και αντι-ανταγωνιστικές συνθήκες για τους άλλους παρόχους, αποτρέποντας έτσι την υλοποίηση επενδύσεων. Και αυτό διότι, σε μία τέτοια περίπτωση, οι υπόλοιποι πάροχοι θα πρέπει να προβούν σε σημαντικές εκτεταμένες και κοστοβόρες εργασίες για να συνδεθούν στις υποδομές του ΟΤΕ. Επίσης, θα εξαρτώνται από τη δική του συνεργασία και συμμόρφωση με τις ρυθμιστικές του υποχρεώσεις (για τη σύνδεση στον Τοπικό Υποβρόχο), ενώ θα πρέπει να αναπτύξουν προϊόν χονδρικής.

«Κανονισμός υπέρ του αποτελεσματικού ανταγωνισμού»

Επίσης, η Vodafone κρίνει πως το σχέδιο του Κανονισμού είναι συνεπές με το Ευρωπαϊκό πλαίσιο, το οποίο αναγνωρίζει ξεκάθαρα ότι ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός είναι η ουσιαστική κινητήρια δύναμη επενδύσεων για νέες ή βελτιωμένες υποδομές, καθώς διασφαλίζει τη βασική αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, διατυπώνει ρητά πως υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης και άλλων τεχνολογιών (FTTH/B), διασφαλίζοντας έτσι τον υγιή ανταγωνισμό σε επίπεδο υποδομών, επιδιώκει να ενισχύσει και προστατεύσει επενδύσεις και δη σε ανώτερες τεχνολογίες που θα είναι ανθεκτικές στο μέλλον και τέλος, μέσω ρυθμιστικών προβλέψεων που θα παρέχουν κίνητρα για επενδύσεις (ελευθερία ανάπτυξης οποιασδήποτε τεχνολογίας νέας γενιάς σε μία αποκλειστική περιοχή), διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση στους παρόχους και καινοτόμα προϊόντα στους καταναλωτές.

Τι ζητά η Vodafone

Η Vodafone ζητά να γίνουν κάποιες σημαντικές βελτιώσεις «προκειμένου να προστατευθούν οι επενδύσεις και η εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού».

Ειδικότερα, ζητά το προτεινόμενο διετές χρονικό διάστημα για την υλοποίηση των επενδύσεών τους στο Vectoring, να καλύπτει χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 3 ετών λόγω του απαιτούμενου αναλυτικού τεχνοοικονομικού σχεδιασμού που απαιτείται, του εύρους των αστάθμητων παραγόντων που πρέπει να συνυπολογιστούν (και οι οποίοι αφορούν κυρίως στη συμπεριφορά του ΟΤΕ), και του γεγονότος ότι ο ΟΤΕ, έχει τη δεδομένη χρονική στιγμή σημαντικό προβάδισμα τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και χρήσης υποδομών και συναφών ευκολιών.

Παράλληλα, ζητά «εξισορρόπηση της de facto υφιστάμενης ασυμμετρίας», μέσω της προσωρινής, έως τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού, αναστολής του roll out του ΟΤΕ, και της απαλοιφής της δυνατότητας της διπλής επιλογής περιοχών από τον ΟΤΕ στην πρώτη ανάθεσή τους.

Δίκτυα οπτικών ινών ως την καμπίνα σε Ν. Ιωνία, Φρεαττύδα, Γηροκομείο, Παγκράτι και Ν. Κόσμο

Στην Ελλάδα, μετά την εξαγορά της hol, ξεκινά η υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου 500 εκατ. έως το 2020, που αφορά στην:

  • Ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς κινητής & σταθερής για την περαιτέρω στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και την παροχή νέων δυνατοτήτων στους καταναλωτές
  • Ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεόρασης για την δημιουργία του πιο ολοκληρωμένου πακέτου υπηρεσιών επικοινωνίας και ψυχαγωγίας της ελληνικής αγοράς
  • Αναβαθμίσεις προϊόντων και υπηρεσιών με προγράμματα και τεχνολογίες που δίνουν αξία στον πελάτη
  • Αναβάθμιση του δικτύου λιανικής της Vodafone, για τη βέλτιστη εμπειρία εξυπηρέτησης των καταναλωτών σε θέματα τεχνολογίας, αλλά και την στήριξη συνεργατών και τοπικών κοινωνιών

Όπως επισημαίνεται, ήδη έχουν ήδη ξεκινήσει εφαρμογές δικτύων οπτικών ινών ως την καμπίνα, FTTC σε Ν. Ιωνία, Φρεαττύδα, Γηροκομείο, Παγκράτι και Ν. Κόσμο.

Στόχος του επενδυτικού σχεδίου της Vodafone, δηλώνει η εταιρεία, είναι η εγκατάσταση και ανάπτυξη δικτύων οπτικών ινών που θα φτάσουν στα κτίρια και στα σπίτια χιλιάδων ελλήνων καταναλωτών (FFTB και FTTH) και θα τους δώσουν μία θεαματικά διαφορετική εμπειρία στις τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, χάρη στην απείρως υψηλότερη ταχύτητα του δικτύου οπτικών ινών.

Όπως υποστηρίζει, η υλοποίηση ενός έργου τέτοιας εμβέλειας θα προσφέρει την απαραίτητη τεχνολογική ώθηση στη χώρα, θα τονώσει τον ανταγωνισμό και θα δημιουργήσει το έδαφος για νέα προϊόντα και υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις. Επίσης, το επενδυτικό πρόγραμμα της Vodafone θα επιταχύνει τη διείσδυση των δικτύων νέας γενιάς στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και θα βοηθήσει στην ταχύτερη εκπλήρωση των εθνικών στόχων για την ευρυζωνικότητα, στο πλαίσιο των στόχων της ΕΕ για το 2020, δηλαδή ταχύτητες πρόσβασης στο διαδίκτυο 30 Mbps για όλους και 100 Mbps τουλάχιστον για το 50% του πληθυσμού.

Τέλος, η Vodafone παραθέτει μελέτη του Vodafone Institute με τίτλο “Shaping the Gigabit Society”, στην οποία τεκμηριώνει πως η αύξηση του αριθμού των συνδέσεων οπτικών ινών σε μία χώρα κατά 1% κατ’ έτος συσχετίζεται με την άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,02% και 0,04% κάθε χρόνο (περίπου 35 – 70 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα, με βάση το ΑΕΠ του 2015).

Ανθή Παναγιωτάκη, @anthi

tech.in.gr