Στην δικαιοσύνη παραπέμπεται, με απόφαση του διοικητή του Νοσοκομείου Χαλκίδας, υπάλληλος του νοσηλευτικού ιδρύματος, καθώς αλλοίωνε τις μισθοδοτικές καταστάσεις με αποτέλεσμα άλλος υπάλληλος ενώ είχε συνταξιοδοτηθεί να συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά τον μισθό του.

Συγκεκριμένα ο υπάλληλος εκμεταλλευόμενος τη θέση του στο γραφείο μισθοδοσίας καθώς και από το γεγονός  ότι δεν γινόταν έλεγχος από τους υπευθύνους, αλλοίωνε τις μισθοδοτικές καταστάσεις με αποτέλεσμα  να πιστώνει το λογαριασμό συνταξιοδοτηθέντα υπαλλήλου μηνιαίως, με μεγάλα χρηματικά ποσά που ανήλθαν για το χρονικό διάστημα  2012-2016 σε 156.614,19 ευρώ και επιπροσθέτως για τα έτη 2011-2012 έλαβε το ποσό των 5.131,99 ευρώ ως αναδρομικά, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Νοσοκομείο Χαλκίδας με το συνολικό ποσό των 161.746,18 ευρώ.

Μετά την ολοκλήρωση Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), το διοικητικό συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, αποφάσισε να του επιβάλλει το μέτρο της αναστολής άσκησης των  καθηκόντων του και διαβίβασε τη υπόθεση στον Εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική του δίωξη.

Παράλληλα αποφασίστηκε από την 5η Υγειονομική Περιφέρεια  Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η κίνηση της πειθαρχικής  διαδικασίας για δύο ακόμα υπαλλήλους που είχαν την ευθύνη της εποπτείας του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Και με απόφαση του διοικητή των Γ. Ν. Χαλκίδας, Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου και Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης, Παναγιώτη Τζαφέρου, επιβλήθηκε στους δύο αυτούς υπαλλήλους, το διοικητικό μέτρο της αναστολής  άσκησης των καθηκόντων τους για λόγους προστασίας του δημοσίου  συμφέροντος, καθώς από  τη συνέχιση εκτέλεσης των καθηκόντων τους διακυβεύεται το συμφέρον της υπηρεσίας.

Μαίρη Μπιμπή

health.in.gr