Επιστολή στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα απέστειλαν οι τέσσερις Σύνδεσμοι προμηθευτών Υγείας ζητώντας την παρέμβασή του για τη λήψη νομοθετικών μέτρων για την ανακούφιση των εταιριών – μελών τους, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσής τους με τις Τράπεζες για τα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια», μέσα στον Σεπτέμβριο. Ζητούν την υποστήριξη της κυβέρνησης, καθώς όπως υποστηρίζουν η προοπτική των εταιρειών είναι είτε κλείσουν, είτε να περάσουν στα χέρια ξένων funds.

Οι προμηθευτές Υγείας (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Ιατρικών & Βιοτεχνολογικών Προϊόντων – ΣΕΙΒ, Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Εμφυτεύσιμου Ορθοπεδικού & Τραυματολογικού Υλικού –  ΠΑΣΥΠΟΥ, Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών – ΠΑΣΥΠΙΕ και Πανελλήνιος Σύλλογος Προμηθευτών Υλικών Τεχνητού Νεφρού – ΠΑΣΠΥΤΕΝ) ζητούν τον συμψηφισμό των ποσών που κατέβαλαν ως τρέχουσες δικές τους υποχρεώσεις από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.

Όπως επισημαίνουν, «οι εταιρείες είχαν καταφύγει αναγκαστικά σε δανεισμό προκειμένου να είναι δυνατή η χρηματοδότηση των εργασιών τους, η μισθοδοσία του προσωπικού τους, η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών τους προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Κράτος, αντίστοιχα και η πληρωμή των κατασκευαστικών οίκων που τις προμηθεύουν με προϊόντα, αφού το Ελληνικό Δημόσιο, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και εντεύθεν, πληρώνει με καθυστερήσεις ετών και, πάντοτε, άτοκα ή, ακόμη, και με μειώσεις επί του οφειλομένου κεφαλαίου».

Στην επιστολή τους, οι προμηθευτές Υγείας προσθέτουν ότι το κούρεμα των ομολόγων πληρωμής των εταιριών, κατά 53,5%, το 2012, που αφορούσε στο σύνολο των απαιτήσεών τους, για δύο έτη -2008 και 2009- δημιούργησε ανυπέρβλητα οικονομικά προβλήματα, ιδίως ως προς την αντιμετώπιση των δανείων τους που πρόκειται τώρα να αξιολογηθούν.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες υποχρεώθηκαν και κατέβαλαν Φόρους Εισοδήματος, ΦΠΑ, Κρατήσεις επί των τιμολογίων τους (περίπου 9%), αλλά και Έκτακτες Εισφορές επί του 100% των παραπάνω ποσών, χωρίς ωστόσο τελικά να τα εισπράξουν, αφού κουρεύτηκαν.

Τέλος, οι προμηθευτές υπογραμμίζουν ότι «ο κλάδος, παρά τις αντιξοότητες, απασχολεί συνολικά 6.000 άτομα και στηρίζει με συνέπεια το σύστημα Υγείας, επιτελώντας τον ρόλο του απέναντι στον πολίτη, παρόλο που έχει απολέσει μέχρι στιγμής το 50% των επιχειρήσεων, στη συντριπτική πλειοψηφία τους ελληνικές».

health.in.gr