Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι θέσεις εργασίας για «Web Developers» αναμένεται να αυξηθούν κατά 27% μέχρι το 2024, με ρυθμό δηλαδή ταχύτερο από οποιοδήποτε άλλο κλάδο στη βιομηχανία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα e-learning «Web developer» του Πανεπιστημίου Αθηνών δημιουργήθηκε για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της αγοράς εργασίας σε τομείς όπου συντελείται σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία, υποστήριξη, συντήρηση και χρήση Ιστοσελίδων (Web Sites) και λογισμικού εφαρμογών με έμφαση στην Web τεχνολογία (web applications). 

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο εκμάθησης Web development ώστε όλοι οι εκπαιδευόμενοι να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, όπου εκτός των άλλων, περιλαμβάνουν web design, front-end development, database development, user experience design, graphic design και mobile app development.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο. Συνδυάζει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για τη δημιουργία δυναμικών, responsive Ιστοσελίδων επόμενης γενιάς και τη διαχείριση ολόκληρης της διαδικασίας ανάπτυξης Web εφαρμογών. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Web development που καλύπτει μαθήματα, όπως HTML, JS, CSS, PHP, AJAX, Dreamweaver, Bootstrap, Photoshop, InDesign, Joomla. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι με βασικές γνώσεις υπολογιστή μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος. Τα μαθήματα καλύπτουν από βασικές έννοιες ανάπτυξης websites και web εφαρμογών μέχρι πιο προχωρημένες τεχνικές web development.

Καθώς το ευρύτερο πεδίο του Web Design & Development απαιτεί γνώσεις και ικανότητες γραφιστικής για την ανάπτυξη εμφανίσιμων και καλαίσθητων Websites και Web εφαρμογών, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Web Developer» σχεδιάστηκε με τέτοιον τρόπο, ώστε να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της αγοράς σε γραφιστικό σχεδιασμό (Graphic Design). Οι εκπαιδευόμενοι θα μάθουν να πραγματοποιούν ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνων βάσει των σύγχρονων τεχνικών επεξεργασίας ψηφιακής εικόνας με χρήση κατάλληλου εξειδικευμένου λογισμικού (Photoshop & InDesign). Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα αποκτήσουν εμπειρία με τη σχεδίαση, τον προγραμματισμό και τη δημοσίευση mobile apps χρησιμοποιώντας cross-platform εργαλεία.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι o Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, Μιχαλακέλης Χρήστος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για το συγκεκριμένο e-learning πρόγραμμα επισκεφθείτε τη σελίδα

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2103689354, 2103689381, 2103689362, 2103689394 ή στο email: [email protected]

Ξένη δημοσίευση