Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος θα κατέχει τις βασικές γνώσεις του πεδίου και θα τις αξιοποιεί στην πράξη.

Οι εκπαιδευόμενοι και υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες, θα είναι ικανοί να:

-εκπαιδεύουν με καινοτόμο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο,

-συντονίζουν τις ενέργειες της εκπαιδευομένης ομάδας,

-σχεδιάζουν, εκτελούν και αξιολογούν τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης,

-να αναπτύσσουν θετικό συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης, το οποίο θα εγγυάται την επικοινωνία και τη  συνεργασία,

συμμετάσχουν με επιτυχία, μετά την απαιτούμενη προετοιμασία,  στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ.

Πρόκειται για ένα άρτια μεθοδευμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το οποίο συνδυάζει την εμπειρία, η οποία έχει συγκεντρωθεί τόσο από την περίπου τριακονταετή λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος  «Εκπαίδευση Ενηλίκων-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών  όσο και από τις δράσεις της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της οποίας στελέχη έχουν πρωτοστατήσει στη διοργάνωση του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και ακόμη στη διαμόρφωση του επαγγελματικού περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Συντονιστής και Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘’Εκπαίδευση Ενηλίκων-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση’’ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, Βρεττός Ιωάννης,  οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Για τους κύκλους σπουδών που θα ολοκληρωθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2017, το πρόγραμμα παρέχει υποτροφία στον εκπαιδευόμενο που θα συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιμόρφωσης, να ενταχθεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Εκπαίδευση Ενηλίκων του Τμήματος Παιδαγωγικής Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ που  θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2017, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για το συγκεκριμένο e-learning πρόγραμμα  επισκεφθείτε τη σελίδα https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=611

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email: [email protected]

Ξένη δημοσίευση