Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εγκληματολογική Ψυχολογία» έχει ως αντικείμενο τη μελέτη του εγκλήματος ως πολυπαραγοντικού κοινωνικού και ψυχολογικού φαινομένου. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποσαφηνίσει βασικές θεωρητικές έννοιες που άπτονται του εγκληματικού φαινομένου αλλά και να παρουσιάσει τα σύγχρονα ερμηνευτικά πρότυπα και εμπειρικά/ερευνητικά δεδομένα που σχετίζονται με αυτό.

Οι συγγραφείς επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήματα όπως: Τι είναι το έγκλημα; Γιατί υπάρχει εγκληματικότητα; Τι την προκαλεί; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του εγκληματία και πώς αυτός διαφέρει από κάποιον που δεν έχει παραβατήσει; Τι ευνοεί το πέρασμα στην εγκληματική πράξη; Πώς αντιδρά η κοινωνία στο έγκλημα (ποινικοποίηση συμπεριφορών); Υπάρχει τρόπος πρόβλεψης της εγκληματικότητας ή μείωσής της; Ποιες είναι οι σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας;

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου της ψυχικής υγείας (ψυχολόγοι, ψυχίατροι, σύμβουλοι, κοινωνιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχιατρικοί νοσηλευτές), σε επαγγελματίες που ασχολούνται με παραβατικό πληθυσμό (νομικοί, αστυνομικοί, εργαζόμενοι σε Μ.Κ.Ο. κ.α.), καθώς και σε αποφοίτους Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών και επιστημών της Υγείας.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής της ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Δουζένης Αθανάσιος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης.

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για το συγκεκριμένο e-learning πρόγραμμα  επισκεφθείτε τη σελίδα

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=304

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email: [email protected]

Ξένη δημοσίευση