Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Digital Marketing» έχει ως βασικό σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευομένους να κατανοήσουν τις βασικές αρχές και τις έννοιες, αλλά και να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση σχετικά με τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.

Το πρόγραμμα δεν έχει τεχνικό χαρακτήρα και δεν απαιτεί προηγμένες γνώσεις Πληροφορικής, οπότε μπορεί με ευκολία να το παρακολουθήσει κάποιος με βασικές τεχνικές γνώσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Απευθύνεται σε στελέχη μάρκετινγκ όλων των ιεραρχικών επιπέδων, στελέχη δημοσίων σχέσεων και διευθυντές προϊόντων, μπλόγκερ και κειμενογράφους μέσων κοινωνικής δικτύωσης, εκπροσώπους για τη διαχείριση των σχέσεων με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, διαχειριστές σχέσεων με τις διαδικτυακές κοινότητες και ειδικούς, σχεδιαστές στρατηγικών μέσων κοινωνικής δικτύωσης και συμβούλους.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με πρακτικό μάθημα που περιλαμβάνει και την ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο να φτιάξει την δική του start up επιχείρηση, να οργανώσει το marketing επιχείρησης και να μελετήσει πετυχημένες στρατηγικές digital marketing σε επιχειρήσεις. Το πρακτικό μέρος τον φέρει στην αγορά και στις απαιτήσεις του σύγχρονου τρόπου ψηφιακού marketing. Μέσα από την εκπαιδευτική υποστήριξη θα εμπλακεί και θα εμπεδώσει ουσιαστικότερα την διαδικασία και τα αποτελέσματα του digital marketing.

Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι του Προγράμματος είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Μαθηματικών και Πληροφορικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ Κώτσιος Στυλιανός, και ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ , Λεβεντίδης Ιωάννης, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Απονέμεται Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης

Για να ενημερωθείτε περαιτέρω για το συγκεκριμένο e-learning πρόγραμμα  επισκεφθείτε τη σελίδα

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=521

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210.36.89.354 & 210.36.89.381 ή στο email: [email protected]

Ξένη δημοσίευση