Το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) και το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών συνδιοργανώνουν και λειτουργούν από κοινού Επιμορφωτικά Προγράμματα με έμφαση στη Λογιστική, την Ελεγκτική και το Management.

Η ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης και πιστοποίησης των επαγγελματικών δεξιοτήτων συνέβαλλε στη δημιουργία νέων υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών υπηρεσιών και στην από κοινού συνεργασία των δύο φορέων στους τομείς της λογιστικής, της ελεγκτικής, της διοίκησης, της φορολογίας, της νομοθεσίας, των χρηματοοικονομικών, της τραπεζικής και των επενδύσεων.

Όλα τα Προγράμματα είναι εμπλουτισμένα με μελέτες περίπτωσης (case studies) ώστε να επιτυγχάνεται η εξάσκηση των εκπαιδευόμενων σε δεδομένα επιχειρήσεων.

Η διδασκαλία των Προγραμμάτων συνδυάζει δια ζώσης μαθήματα από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και Νομικούς του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. και εξ αποστάσεως εκπαίδευση από το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών. Για συμμετέχοντες εκτός Αττικής προσφέρεται η δυνατότητα παρακολούθησης των δια ζώσης μαθημάτων μέσω live streaming. Το live streaming παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να έχουν στον υπολογιστή τους ήχο και εικόνα από την αίθουσα που διεξάγεται το δια ζώσης μάθημα.

Τα Προγράμματα απευθύνονται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΑΤΕΙ και Λυκείου με εργασιακή εμπειρία που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις ώστε να μπορούν να απασχοληθούν σε Λογιστικά Γραφεία, Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Επενδυτικούς Οργανισμούς, Συμβουλευτικές Επιχειρήσεις κ.α.

Professional Certificates

Advanced Professional Certificates

Έκπτωση 10% στα δίδακτρα για αιτήσεις έως 14/12/2016 (early entry)

Στο πλαίσιο της έγκαιρης προκράτησης θέσης (early entry) η εγγραφή κατοχυρώνεται με καταβολή μέρους των διδάκτρων ύψους 100 ευρώ.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 10/02/2017
Έναρξη Παρακολούθησης: 20/02/2017

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν αναλυτικά τη δομή των Προγραμμάτων στην ιστοσελίδα

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 2103689396 & 2103689383 ή στο email: [email protected]

Ξένη δημοσίευση