Η Google καταγράφει τη φωνή σας και άλλους ήχους, καθώς και ήχους που προηγούνται των ήχων του αντικειμένου εγγραφής κατά λίγα δευτερόλεπτα, όταν χρησιμοποιείτε ενεργοποιήσεις ήχου, όπως όταν εκφωνείτε εντολές μετά το «Ok Google», ή πατάτε το εικονίδιο μικροφώνου.

Ο ήχος/η φωνή σας αποθηκεύεται στο λογαριασμό σας μόνο εάν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας και έχετε ενεργοποιήσει τη Δραστηριότητα φωνής και ήχου. Ωστόσο, η αποθήκευση ήχου στο λογαριασμό σας δεν υποστηρίζεται από όλες τις εφαρμογές. Ο ήχος μπορεί να αποθηκευτεί ακόμα και όταν η συσκευή σας βρίσκεται εκτός σύνδεσης.

  • Εάν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος, τότε τηρείται ιστορικό όσων είπαμε λίγο πριν και μετά την φωνητική αναζήτησή σας στη διεύθυνση https://history.google.com/history/audio Σημειώστε πως, η υπηρεσία άρχισε να παρέχεται τον Ιούνιο του 2015 και ως εκ τούτου, δεν θα βρείτε εγγραφές παλαιότερες από ένα έτος.

Αφού επιθεωρήσετε τι έχει καταγραφεί στο λογαριασμό σας, μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε κάποιες από τις εγγραφές αυτές ή όλες. Στο μενού στην μπάρα στο επάνω μέρος του browser, επιλέξτε τις τρεις κάθετες τελείες και κάντε Διαγραφή επιλογών.

tech.in.gr