Τη διεξαγωγή έρευνας σε βάθος της πρόθεσης της γερμανικής Αρχής τηλεπικοινωνιών BNetzA να επιτρέψει στην Deutsche Telekom (DT) να αναβαθμίσει το δίκτυό της κοντά στα κέντρα της, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία vectoring, εκεί όπου προηγουμένως δεν το επέτρεπε, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ανησυχίες που εκφράζονται αφορούν στον υγιή ανταγωνισμό και στη διατήρηση των κινήτρων για επενδύσεις στα δίκτυα του μέλλοντος από εναλλακτικούς παρόχους.

Η τεχνολογία vectoring μπορεί να αναβαθμίσει τα υπάρχοντα δίκτυα χαλκού και θεωρείται ως μια ενδιάμεση τεχνολογία αναβάθμισης αντί της δημιουργίας δικτύων οπτικών ινών. Το κρίσιμο πρόβλημα που ανακύπτει, εξηγεί η Επιτροπή, είναι ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε μια ολόκληρη δέσμη καλωδίων χαλκού (δηλαδή πολλαπλούς συνδρομητές). Σήμερα τουλάχιστον, κάτι τέτοιο αποτρέπει τη φυσική αποδέσμευση των γραμμών των συνδρομητών από εναλλακτικούς παρόχους, οι οποίοι καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο προτάσεις για ενεργή ή εικονική πρόσβαση στις γραμμές αυτές, δύο λύσεις που προκαλούν την ανησυχία της Επιτροπής, όπως προτείνονται σήμερα.

Η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η πρόταση της BNetzA θα οδηγήσει σε αύξηση της ταχύτητας πρόσβασης σε περιοχές της Γερμανίας, αναφέροντας ότι από τα 6 εκατομμύρια νοικοκυριά που επηρεάζονται περίπου 1,4 εκατομμύρια συνδρομητές θα μπορούσαν να συνδέονται με ταχύτητες άνω των 50Mbit/sec για πρώτη φορά.

Διαβάστε στο tech.in.gr:

Εντούτοις, η πρόταση θεωρείται ότι θα μπορούσε να περιορίσει τη δυνατότητα των εναλλακτικών παρόχων -οι οποίοι αγοράζουν πρόσβαση από τη DT- να προσφέρουν ανταγωνιστικές λύσεις.

Το προκαταρκτικό σχέδιο της γερμανικής Αρχής καθιστά «εξαιρετικά πιθανό μόνο για την DT να εγκαταστήσει τις υποδομές vectoring που θα κάλυπταν περισσότερο από το 90% των προαναφερόμενων 6 εκατομμυρίων νοικοκυριών», αναφέρει η ανακοίνωση της Επιτροπής. Η κύρια εναλλακτική μέθοδος με την οποία οι ανταγωνιστές της θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο λεγόμενο «last mile» της γραμμής του συνδρομητή δεν είναι, προς το παρόν, ισοδύναμη στη φυσική αποδέσμευση του τοπικού βρόχου, λόγω τεχνικών περιορισμών, σημειώνει η Επιτροπή παραπέμποντας στη θέση που είχε εκφράσει στο παρελθόν η ίδια η BNetzA. Έτσι, οι εναλλακτικοί πάροχοι θα στερούνταν το βαθμό ελέγχου που θα τους επέτρεπε να διαφοροποιήσουν τις προτάσεις τους προς τον τελικό χρήστη, αυξάνοντας τις επιλογές του.

Η δεύτερη επιλογή (virtual unbundling σε καμπίνες) θα είχε φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς στην πρόσβαση από τους εναλλακτικούς, γεγονός που θα μείωνε την πίεση του ανταγωνισμού βραχυπρόθεσμα, καταλήγει η Επιτροπή.

H ανάλυση του σώματος των ευρωπαίων ρυθμιστών για το vectoring

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή ξεκινά έρευνα εξετάζοντας πιθανές λύσεις εντός χρονικού περιθωρίου τριών μηνών, σε συνεργασία με τους ευρωπαίους ρυθμιστές για τις επικοινωνίες (BEREC). Έτσι, τον Αύγουστο η Επιτροπή αναμένεται να εκδώσει την απόφασή της και η BNetzA θα κληθεί είτε να βελτιώσει την πρότασή της αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες της Επιτροπής ή να την αποσύρει.

Ανθή Παναγιωτάκη, @anthi

tech.in.gr