Ο Σύλλογος Προστασίας των Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ) υλοποιεί πρόγραμμα δωρεάν παροχής υπηρεσιών φυσικοθεραπείας σε πάσχοντες, σε συνεργασία με τα Κέντρα Αιμορροφιλικών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, είτε μέσω των θεραπόντων ιατρών τους, είτε μέσω του ΣΠΕΑ.

Η φυσιοθεραπεία είναι ιατρικώς επιβεβαιωμένο ότι βοηθάει τα άτομα με αιμορροφιλία και μπορεί ακόμα να προλάβει την ανάπτυξη αναπηρίας ή να αναχαιτίσει μερικώς την εξέλιξή της. Γίνεται επομένως εύκολα αντιληπτό ότι τα άτομα με αιμορροφιλία μπορούν να επωφεληθούν σε μεγάλο βαθμό από την παρακολούθηση συνεδριών με έμπειρους φυσικοθεραπευτές, εξειδικευμένους στις επιπτώσεις που η πάθηση δύναται να επιφέρει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, καθώς και για τη συμμετοχή σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον θεράποντα ιατρός σας, καθώς και με το Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών (ΣΠΕΑ), στη διεύθυνση Στουρνάρη 51, 104 32, Αθήνα και στα Τηλ./Fax (0030) 210 52 32 667, email: [email protected], και http://www.haemophiliasociety.gr/.

Να σημειωθεί ότι το κόστος του προγράμματος καλύπτεται από την φαρμακευτική εταιρεία Bayer Ελλάς, προς όφελος των ατόμων με αιμορροφιλία ανά την Ελλάδα.

health.in.gr