Περιμέναμε όλοι ότι τώρα θα επαναλαμβανόταν το 2012 που μετά τις εκλογές επέστρεψαν οι καταθέσεις. Και το αναμέναμε όλοι τώρα και για ένα πρόσθετο λόγο: Διότι είναι προφανές ότι η επιστροφή καταθέσεων αποτελεί προϋπόθεση για την άρση των capital controls που με τη σειρά τους αποτελούν το λόγο καθήλωσης των αξιολογήσεων των ελληνικών τραπεζών και της ελληνικής οικονομίας σε χαμηλές βαθμίδες πιστοληπτικής ικανότητας.

Έχοντας, λοιπόν, συμπληρώσει έξι μήνες μετά την (πρώτη, εδώ και 20 χρόνια) επιβολή περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίου και μετά την πρόσφατη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζικών ιδρυμάτων, θα ανέμενε κανείς την σταδιακή επιστροφή καταθέσεων αφού τα εφιαλτικότερα σενάρια (έξοδος από την ευρωζώνη ή/και «κούρεμα» καταθέσεων) παρέμειναν απραγματοποίητα. Παρόλα αυτά, η μεταβολή των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα (επιχειρήσεις και νοικοκυριά) μεταξύ Ιουλίου και Νοεμβρίου παρέμενε ουσιαστικά μηδενική ενώ μόνο τον Δεκέμβριο σημειώθηκε σημαντική ενίσχυση των καταθέσεων στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Στο Διάγραμμα 1 απεικονίζεται η σωρευτική μεταβολή σε σχέση με το σημείο αμέσως μετά την επίτευξη συμφωνίας (Ιούλιος 2015) ενώ γίνεται αντιπαραβολή με την αντίστοιχη περίοδο αβεβαιότητας του 2012 (επίτευξη συμφωνίας τον Ιούνιο). Σε προφανή αντιδιαστολή με το καλοκαίρι του 2012, οπότε και παρουσιάστηκε ταχύτατη επιστροφή των καταθέσεων που είχαν απομακρυνθεί από το τραπεζικό σύστημα, τον Αύγουστο και Σεπτέμβριο η μεταβολή των καταθέσεων είναι μικρή. Ως αποτέλεσμα, η υποχώρηση του Οκτωβρίου και Νοεμβρίου οδήγησε τις καταθέσεις του αμιγώς ιδιωτικού τομέα σε αντίστοιχα επίπεδα με τον Ιούλιο. Μόνο τον Δεκέμβριο σημειώθηκε σημαντική αύξηση των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα, ενώ αναμένεται να αποδειχθεί εάν η ενίσχυση αυτή θα αντέξει στην πρόσφατη επάνοδο του πολιτικού κινδύνου που, μεταξύ άλλων, απεικονίζεται και στην πορεία του Χρηματηστηρίου. Είναι, όμως, λογικό να αναμένει κανείς επιστροφή καταθέσεων εν μέσω περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίου;

Το προηγούμενο της Κύπρου δίνει κατηγορηματικά αρνητική απάντηση! Στην περίπτωση αυτή, μετά την απότομη μείωση ως αποτέλεσμα του πρώτου shock, αλλά και του bail-in καταθετών, ακολούθησε σταδιακή αποκλιμάκωση ακόμα και μετά την άρση των περιορισμών (Απρίλιος 2015). Μόνο μετά τον Ιούλιο του 2015 εμφάνισαν οι καταθέσεις στις Κυπριακές τράπεζες σταθερά τάσεις ενίσχυσης. Μάλιστα, η πρόσφατη ενίσχυση των καταθέσεων κατά 500 εκ. μηνιαίως (Οκτώβριος και Νοέμβριος 2015) διακόπηκε απότομα τον τελευταία μήνα του έτους όταν υπήρξαν αμφιβολίες για την εξέλιξη της αξιολόγησης.

Με άλλα λόγια, το δίδαγμα από την περίπτωση της Κύπρου είναι σαφές: Δεν μπορεί να αναμένει κανείς ενίσχυση των καταθέσεων εν μέσω περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίου. Συνεπώς, πρωταρχικό στόχο κυβέρνησης και κεντρικής τράπεζας θα έπρεπε να αποτελέσει η το ταχύτερο δυνατό επιστροφή του τραπεζικού τομέα στην κανονικότητα και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που θα διευκόλυνε την επιστροφή των καταθέσεων (10 – 20 δισ.).

Μόνο τότε θα αρχίσει να φαίνεται εφικτή, στο προσεχές μέλλον, η άρση των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίου.

Διάγραμμα 1: Σωρευτική μεταβολή στις καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε σχέση με το σημείο 0 (Ιούνιος 2012 και Ιούλιος 2015, αντίστοιχα).
Πηγή: ΤτΕ.

Π.Ε. Πετράκης,
Καθηγητής ΕΚΠΑ
In Deep Analysis

in.gr