Περισσότερα από 150 προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υλοποιούνται αυτή την περίοδο από το E-Learning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα Προγράμματα έχουν διάρκεια από 3 έως 10 μήνες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα Εκπαιδευτικών Κατευθύνσεων όπως Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ναυτιλιακά, Χρηματοοικονομικά, Marketing, Πληροφορική, Λογιστική, Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, Τουριστικά, Περιβάλλον, Παιδαγωγικά, Ειδική Αγωγή, Υγεία, Ψυχολογία, Λογισμικές Εφαρμογές.

Στη διάρκεια των 15 ετών λειτουργίας του, το e-learning του ΕΚΠΑ έχει δεχτεί συνολικά περισσότερες από 70.000 αιτήσεις συμμετοχής, ενώ στα προγράμματα έχουν συμμετάσχει περί τα 35.000 άτομα.

Τα προγράμματα διεξάγονται αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου και απευθύνονται σε άτομα κάθε ηλικιακής ομάδας που είτε ξεκινούν σήμερα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είτε εργάζονται ήδη ως στελέχη σε επιχειρήσεις και ενδιαφέρονται να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, είτε επιθυμούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να μετακινηθούν σε άλλο κλάδο.

Στα Προγράμματα απονέμονται πιστωτικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), ενώ οι απόφοιτοι μαζί με το Πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass. Η χρήση του ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ Προγραμμάτων από διαφορετικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Eπιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης και αίτηση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία ή μη αναλόγως το Πρόγραμμα. Ακολουθείται ειδική πολιτική χορήγησης εκπτώσεων για τις ακόλουθες κατηγορίες εκπαιδευόμενων: άνεργοι (30%), πολύτεκνοι (20%), ΑΜΕΑ (20%), οικονομικά ασθενείς (15%), κάτοχοι ευρωπαϊκής κάρτας νέων (30%) κ.α.

To σύνολο των Προγραμμάτων παρουσιάζεται στη σελίδα

Οι εκπαιδευόμενοι που θα πραγματοποιήσουν εγγραφή σε κάποιο από τα προγράμματα του τρέχοντος κύκλου θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν, εφόσον το επιθυμούν, ένα από τα ακόλουθα προγράμματα:

  • Eshop Development
  • Αναπτυξιακά Θέματα της Ελληνικής Οικονομίας έως το 2020
  • Διαπαιδαγώγηση στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία
  • Εκμάθηση Microsoft Office Excel και Access 2010

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των Προγραμμάτων στα τηλέφωνα 2103689354 και 2103689381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

Ξένη δημοσίευση