Περιφέρεια για την εκλογή βουλευτών ορίζεται ο νομός. Από την 1η Ιανουαρίου του 2011, οπότε τέθηκε σε ισχύ το Πρόγραμμα Καλλικράτης του Ν.3852/2010, οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις καταργήθηκαν και αντικαταστάθηκαν από τις περιφερειακές ενότητες.

Κατ’ εξαίρεση διαιρούνται:

α) Ο Νομός Αττικής σε πέντε (5) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: Α’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από το Δήμο Αθηναίων, Β’ Εκλογική Περιφέρεια Αθηνών, που αποτελείται από τους υπόλοιπους δήμους και κοινότητες, που περιλαμβάνονταν στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Αθηναίων, Α’ Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτελείται από το Δήμο Πειραιώς, το Δήμο Σπετσών και από τις επαρχίες Αίγινας, Κυθήρων,  Τροιζηνίας και Ύδρας, Β’ Εκλογική Περιφέρεια Πειραιώς, που αποτελείται από τους υπόλοιπους δήμους και κοινότητες που περιλαμβάνονταν στην περιφέρεια του πρώην Δήμου Πειραιώς και τη Νήσο Σαλαμίνα και Εκλογική Περιφέρεια του Νομού Αττικής.

β) Ο Νομός Θεσσαλονίκης σε δύο (2) εκλογικές περιφέρειες, δηλαδή στις: Α’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από τον πρώην Δήμο Θεσσαλονίκης και Β’ Εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, που αποτελείται από το υπόλοιπο του Νομού Θεσσαλονίκης.

Με βάση τα παραπάνω συνεπάγεται ότι η ελληνική επικράτεια χωρίζεται σε 56 εκλογικές περιφέρειες.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ