Ο αριθμός των βουλευτών για όλη την επικράτεια ορίζεται σε τριακόσιους (300). Από αυτούς οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ (288) εκλέγονται με σταυρό στις εκλογικές περιφέρειες και οι υπόλοιποι δώδεκα (12) εκλέγονται ενιαίως με λίστα σε ολόκληρη την Eπικράτεια (βουλευτές Eπικρατείας).

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ