Εκλόγιμοι είναι οι Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει κατά την ημέρα της εκλογής το 25ο έτος της ηλικίας τους και έχουν νόμιμη ικανότητα του εκλέγειν.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ