Διαθέσιμη είναι πλέον η μέθοδος ανοσοπροσδιορισμού Elecsys® HTLV-I/II, μια διαγνωστική εξέταση που βοηθά στον εντοπισμό αντισωμάτων έναντι του ιού HTLV τύπου Ι/ΙΙ σε ασκούς αίματος για τον έλεγχο της αιμοδοσίας και σε δείγματα ρουτίνας για διαγνωστική χρήση.

Η μέθοδος σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των κέντρων αιμοδοσίας και των κλινικών εργαστηρίων, με στόχο την αξιόπιστη και αποδοτική ανίχνευση του ιού. Η συγκεκριμένη εξέταση συμπληρώνει την πιο ολοκληρωμένη σειρά διαγνωστικών λύσεων για την ασφάλεια του αίματος που προσφέρεται σήμερα στην αγορά.

Η άριστη ευαισθησία της εξέτασης ελαχιστοποιεί την πιθανότητα να μην εντοπιστεί μια λοίμωξη HTLV σε αρχική ή σε χρόνια φάση, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο μετάδοσης της λοίμωξης. Η υψηλή ειδικότητα της ανάλυσης διευκολύνει τη σαφή και συνεπή ερμηνεία των αποτελεσμάτων σε όλα τα στάδια της νόσου, με ελάχιστες ανάγκες επανεξέτασης, ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόδοση για το εργαστήριο καθώς και η υψηλότερη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εξέταση επιτρέπει στους επαγγελματίες της υγείας να πραγματοποιήσουν μια μεμονωμένη ανάλυση μέσα σε 18 λεπτά, ώστε να εξασφαλίζεται η παροχή παραγώγων αίματος έγκαιρα και με ασφάλεια.

Οι ανθρώπινοι λεμφοτρόποι ιοί (HTLV) τύπου I και II είναι ρετροϊοί απαντούν σε περίπου 20 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον κόσμο. Μπορούν να μεταδοθούν από τη μητέρα στο παιδί κατά τον θηλασμό, μέσω ετεροφυλοφιλικής ή ομοφυλοφιλικής σεξουαλικής επαφής, μέσω κοινής χρήσης μολυσμένης σύριγγας ή με τη χορήγηση μολυσμένων παραγώγων αίματος.

Από τις δύο μορφές, ο HTLV-I είναι αυτός που έχει τη μεγαλύτερη κλινική σημασία και συνδέεται άμεσα με μια απειλητική για τη ζωή νόσο, τη λευχαιμία/λέμφωμα εκ λεμφοκυττάρων στους ενηλίκους (ATLL), αλλά και μια καταβλητική πάθηση που ονομάζεται «μυελοπάθεια/τροπική σπαστική παραπάρεση σχετιζόμενη με τον ιό HTLV» (HAM/TSP). Η λοίμωξη από τον ιό HTLV εμμένει εφ’ όρου ζωής και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία θεραπεία που να εξαλείφει τον ιό από τον οργανισμό.

health.in.gr