Η σημερινή ανάρτηση δεν έχει μία σύνθετη ανάλυση. Δίνει πληροφορίες για δύο ζητήματα όμως που έχουν ενδιαφέρον.

Το πρώτο αναφέρεται στη σύνθεση του Ελληνικού πληθυσμού (Πίνακας 1). Μόνο το 25,11% του συνόλου των 10.847.885 Ελλήνων βρίσκεται σε άμεση σχέση με τη λειτουργία του ιδιωτικού τομέα της Ελληνικής οικονομίας.

Καταλαβαίνει κανείς ότι ουσιαστικά οι 2.723.460 (αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί με εξαρτημένη εργασία στον ιδιωτικό τομέα) σχεδόν «ζουν» όλους τους υπόλοιπους 8.124.425. Σημειωτέον δε ότι ο δημόσιος τομέας έχει συρρικνωθεί σημαντικά και οι συνταξιούχοι έχουν αυξηθεί ιδιαίτερα.
Έτσι αποτυπώνεται η βαριά κρίση της Ελληνικής οικονομίας. Εάν οι άνεργοι ήταν 350.000 (όπως περίπου πριν την κρίση) και οι συνταξιούχοι μέχρι 65 ετών ακόμα εργάζονταν, τότε θα είχαμε μία άλλη (πάρα πολλή καλή) Ελληνική οικονομία.

Πίνακας 1: Ελληνικός Πληθυσμός

Δεν είναι λοιπόν έκπληξη ότι αυτός ο πληθυσμός στην πλειοψηφία του δεν πιστεύει ότι η ελεύθερη οικονομία (Free Market Economy) μπορεί να τον βοηθήσει να είναι καλύτερα (better off) (Πίνακας 2)

Πίνακας 2: Είναι οι άνθρωποι σε καλύτερη θέση σε μια οικονομία ελεύθερης αγοράς;

Πηγή: The Daily Shot

Υπάρχει λοιπόν πολύ σοβαρό και ουσιαστικό, πάνω απ’ όλα, παραγωγικό πρόβλημα στην Ελληνική οικονομία. Το πολιτικό σύστημα δε βλέπει το πραγματικό πρόβλημα ή δε θέλει να το δει.
Εάν αναγνωρίσουμε το πρόβλημα και το επιλύσουμε έστω και με προοπτική βάθους χρόνου, μπορούμε να ελπίζουμε.

Π.Ε.Πετράκης,
Καθηγητής ΕΚΠΑ

In Deep Analysis

Ξένη δημοσίευση