Σαφή, αναμενόμενα και χωρίς παγίδες χαρακτηρίζονται σε γενικές γραμμές τα θέματα στα Λατινικά (Θεωρητική Κατεύθυνση), τη Χημεία (Θετική Κατεύθυνση) την Ηλεκτρολογία (Τεχνολογική Κατεύθυνση) και την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογική Κατεύθυνση) που εξετάστηκαν οι υποψήφιοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Το in.gr σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Ορόσημο μεταδίδουν τις απαντήσεις των θεμάτων.

Σαφή και χωρίς παγίδες ήταν τα θέματα στα Λατινικά, σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπαιδευτικών από τα φροντιστήρια Ορόσημα. Οι γραμματικές παρατηρήσεις χαρακτηρίζονται βατές και χωρίς ασάφειες. Στα συντακτικά ζητούμενα δεν ζητήθηκε συντακτική αναγνώριση όρων, κάτι που συμβαίνει κάθε χρόνο. Προσοχή χρειάστηκε μόνο στο Γ1δ (με την εξαίρεση του λατινισμού του ειδικού απαρεμφάτου) και στο Γ2γ (με όλους τους τρόπους εκφοράς του τελικού αιτίου και την υποχρεωτική γερουνδιακή έλξη).

Για καλά διαβασμένους μαθητές ήταν τα θέματα στην Ηλεκτρολογία. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις το Θέμα Α, ενώ στο Θέμα Β1 έπρεπε να δοθεί προσοχή στο σχήμα. Βατό χαρακτηρίζεται το Θέμα Β2, ενώ μη αναμενόμενο ήταν το Θέμα Β3, αλλά βατό για τους καλά προετοιμασμένους.

Στην Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον τα θέματα χαρακτηρίζονται αναμενόμενα, ένω τα θέματα στη Χημεία καλύπτουν όλη την ύλη χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, αλλά απαιτούσαν προσοχή.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ