Το elearning του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) διαθέτει ένα πλήθος προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Κατεύθυνση των Παιδαγωγικών και της Ειδικής Αγωγής διάρκειας 3-10 μηνών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους έως τις 22/5/2015 στα ακόλουθα προγράμματα που είναι διαθέσιμα στον τρέχοντα κύκλο σπουδών:

· Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Διαγνωστική, Θεραπευτική, Συμβουλευτική

· Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Παιδιά Προσχολικής και Πρώτης Σχολικής Ηλικίας

· Δυσλεξία και Μαθηματικά – Δυσαριθμησία: Αξιολόγηση και Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις

· Αυτισμός: Συμπτώματα και Αντιμετώπιση

· Σχολικός Εκφοβισμός

· Digital Storytelling στην Εκπαίδευση

· Η Διδασκαλία Ξένων Γλωσσών σε Μαθητές με Δυσλεξία

· Διοικητική Τεχνογνωσία και Σχολική Ηγεσία

· Μαθησιακές Δυσκολίες: Αξιολόγηση και Στρατηγικές Παρέμβασης

· Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών: Άσκηση με Μικροδιδασκαλίες και Μικρομαθήματα

· Διδακτική Μεθοδολογία: Σύγχρονες Καινοτόμες Προσεγγίσεις

· Ο Εκπαιδευτικός ως Επαγγελματίας: Παιδαγωγική και Διδακτική Καθοδήγηση

· Νηπιακή Συμπεριφορά και Φροντίδα

· Διαχείριση της Σχολικής Τάξης

· Ειδική Διδακτική για Άτομα με Αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες: Θεωρία και Πράξη

· Διδακτικά Μοντέλα και Παιδαγωγικές Πρακτικές

· Οργάνωση, Διαχείριση και Διοίκηση του Εκπαιδευτικού Έργου

Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Στα Προγράμματα απονέμονται πιστωτικές μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET), ενώ οι απόφοιτοι μαζί με το Πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass. Η χρήση του ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, μεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών μονάδων μεταξύ Προγραμμάτων από διαφορετικά Εκπαιδευτικά Κέντρα.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν την ευκαιρία εφόσον το επιθυμούν  να παρακολουθήσουν δωρεάν  ένα επιπλέον πρόγραμμα elearning από τα κάτωθι

Α) Διαπαιδαγώγηση στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία

Β) Διαχείριση Χωρισμού – Διαζυγίου Γονέων

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 22/5/2015 – Έναρξη Μαθημάτων: 25/5/2015

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή της αίτησής σας μπορείτε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα: http://elearn.elke.uoa.gr/news.html  όπου παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προσφερόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία των προγραμμάτων στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : elearn-secretariat@elke.uoa.gr

Ξένη δημοσίευση