Το e-learning Πρόγραμμα «Advanced Project Management – Professional Education» έχει διάρκεια 4 μήνες και παρέχει ένα συγκροτημένο σύνολο γνώσεων στο Σύγχρονο Project Management με δυνατότητα (προαιρετικής) συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης ως «Project Management Associate / Στέλεχος Διοίκησης – Διαχείρισης Έργων» στο Επίπεδο D του International Project Management Association (IPMA).

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις έχει διάρκεια έναν επιπλέον μήνα και είναι προαιρετική για όσους θελήσουν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις στην Ελλάδα διενεργούνται από τον Ελληνικό Φορέα Πιστοποίησης του IPMA: PMGCert σε συνεργασία με τον Αυστριακό Φορέα PMA. Η πιστοποίηση αναγνωρίζεται ισότιμα σε ολόκληρο τον κόσμο, ανεξαρτήτως από τον εθνικό φορέα, ο οποίος την απένειμε.

Το πρόγραμμα μπορούν να το παρακολουθήσουν απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ ή/και Λυκείου με σχετική εργασιακή εμπειρία και η επιτυχής ολοκλήρωση του οδηγεί σε Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Δυνατότητα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης έχουν ωστόσο Πτυχιούχοι Ανωτάτης Σχολής τουλάχιστον τριετούς φοίτησης .

Εκπαιδευτής και Συγγραφέας του προγράμματος είναι ο κ. Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης, Project Manager ΙΡΜΑ Level C, Διπλ. 0+6++Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, DS Grenoble INP, ΜΒΑ ΕΜΠ-ΟΠΑ.

Διαβάστε περισσότερες πληροφορίες

Ξένη δημοσίευση