Η σεκουκινουμάμπη αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική από την ουστεκινουμάμπη ως συστηματική θεραπεία πρώτης γραμμής για τη μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας σε ενήλικες, σύμφωνα με στοιχεία της μελέτης CLEAR που παρουσιάστηκαν στο 73ο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας (AAD) στο Σαν Φρανσίσκο,των ΗΠΑ.

Η σεκουκινουμάμπη διαπιστώθηκε ότι επιτυγχάνει καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα (90-100% βελτίωση στον δείκτη έκτασης και σοβαρότητας της ψωρίασης PASI) σε 8 στους 10 ασθενείς με ψωρίαση.

Η CLEAR, μια πολυκεντρική, τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή μελέτη 52 εβδομάδων είναι μια έρευνα σύγκρισης Φάσης IIIb που ξεκίνησε με τη σεκουκινουμάμπη, και συγκρίνει την αποτελεσματικότητα, μακροπρόθεσμη ασφάλεια και ανεκτικότητα της σεκουκινουμάμπης έναντι της ουστεκινουμάμπης, σε ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας. Η μελέτη CLEAR συμπληρώνει τη βασική μελέτη Φάσης III FIXTURE, που έδειξε ότι η σεκουκινουμάμπη ήταν ανώτερη σε σχέση με την ετανερσέπτη στην επίτευξη καθαρού δέρματος.

Στη CLEAR, Φάσης IIIb, η σεκουκινουμάμπη στη δόση των 300mg πέτυχε το πρωτεύον καταληκτικό σημείο επιδεικνύοντας υπεροχή έναντι της ουστεκινουμάμπης στην επίτευξη καθαρού ως σχεδόν καθαρού δέρματος, κατά την Εβδομάδα 16. Επιπλέον, πλήρως καθαρό δέρμα (PASI 100) πέτυχαν σημαντικά περισσότεροι ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σεκουκινουμάμπη σε σχέση με τους ασθενείς που έλαβαν ουστεκινουμάμπη.

Η σεκουκινουμάμπη παρουσίασε ταχύτερη έναρξη δράσης και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε όλα τα χρονικά σημεία της μελέτης έως την Εβδομάδα 16, ενώ το 50% των ασθενών που έλαβαν σεκουκινουμάμπη πέτυχαν PASI 75 ήδη από την Εβδομάδα 4 σε σύγκριση με την ουστεκινουμάμπη (50,0% έναντι 20,6%, P<0.0001).

Το προφίλ ασφάλειας της σεκουκινουμάμπης ήταν συγκρίσιμο με εκείνο της ουστεκινουμάμπης και σε συμφωνία με τις προηγούμενες αναφορές από κλινικές μελέτες Φάσης III.

Το πρωτεύον καταληκτικό σημείο που μετρήθηκε κατά την Εβδομάδα 16 είναι το PASI 90. Το PASI 90 θεωρήθηκε πιο ισχυρή μέτρηση του βαθμού καθαρότητας του δέρματος σε σύγκριση με τις καθιερωμένες μετρήσεις αποτελεσματικότητας που χρησιμοποιούνται στις περισσότερες κλινικές μελέτες της ψωρίασης, όπως το PASI 75.

Στο ίδιο συνέδριο παρουσιάστηκαν και νέα δεδομένα δύο χρόνων από τη χρήση σεκουκινουμάμπης στην ψωρίαση, που επιβεβαιώνουν τη μακροχρόνια αποτελεσματικότητα και ασφάλεια του φαρμάκου. Συγκεκριμένα, μετά από δύο χρόνια θεραπείας με σεκουκινουμάμπη στη δόση των 300mg, σχεδόν 9 στους 10 ασθενείς διατήρησαν την ανταπόκριση PASI 75, ενώ 7 στους 10 πέτυχαν καθαρό έως σχεδόν καθαρό δέρμα (PASI 90 έως PASI 100).

Η σεκουκινουμάμπη είναι ο πρώτος αναστολέας της ιντερλευκίνης-17A (IL-17A) που εγκρίθηκε ως συστηματική θεραπεία πρώτης γραμμής για ασθενείς με μέτρια ως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας.

Μέχρι σήμερα, όλες οι βιολογικές θεραπείες για την ψωρίαση, συμπεριλαμβανομένων των θεραπειών κατά του παράγοντα νέκρωσης των όγκων (αντι-TNF) και της ουστεκινουμάμπης, συστήνονταν ως συστηματικές θεραπείες δεύτερης γραμμής στην Ευρώπη, δηλαδή επί αποτυχίας, μη ανοχής ή αντένδειξης σε κλασσικές συστηματικές θεραπείες, όπως η κυκλοσπορίνη και η μεθοτρεξάτη. Στην Ελλάδα η σεκουκινουμάμπη αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στο 2015.

Εκτός από τη μέτρια ως σοβαρή ψωρίαση, η σεκουκινουμάμπη έχει λάβει έγκριση για τη θεραπεία της ενεργής ψωριασικής αρθρίτιδας (PsA) στην Ιαπωνία, ενώ οι καταθέσεις για έγκριση στην ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) και την αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα (AS) στην ΕΕ βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια αυτοάνοση νόσος που χαρακτηρίζεται από παχιές και εκτεταμένες δερματικές βλάβες, οι οποίες ονομάζονται πλάκες και συνήθως προκαλούν κνησμό, αποφολίδωση και πόνο. Συσχετίζεται με σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας ζωής από σωματική και ψυχολογική άποψη.

health.in.gr